ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Myanmar Sumec Win Win Garment Co.,Ltd နှင့် ဒေါ်မြတ်မြတ်မိုးတို့အကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၂/၂၀၂၀)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန် (၄) ၊ ကင်းဝန်မင်းကြီးလမ်း ၊ အမှတ် (၁၄၊၁၅၊၁၆)ရှိ Myanmar Sumec Win Win Garment Co.,Ltd ၊ Mr.Fan Wenye (အလုပ်ရှင်) နှင့် ဒေါ်မြတ်မြတ်မိုး(အလုပ်သမား)တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအား ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ညှိနှိုင်းဖြန်ဖြေ ရေးအဖွဲ့ မှ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပေးသော်လည်း ပြေလည်မှုမရရှိဘဲ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် ဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုအပေါ် ကျေနပ်မှုမရှိပါ သဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီသို့ လျှောက်ထားလာမှု အပေါ် ခုံသမာဓိကောင်စီမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဖေအောင်ဝန် အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်သော ဦးထွန်းအောင် နှင့် ဦးတင်ထွန်း တို့ပါဝင်သော ခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ခုံအဖွဲ့မှ တောင်းဆိုသူနှင့် တောင်းဆိုခြင်းခံရသူတို့ တင်ပြသည့် သက်သေထွက်ဆိုချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အမှုအမှတ် (၁၂/၂၀၂၀) ဖြင့် ၆-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါအတိုင်း ကြားနာစစ်ဆေး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်-အပြည့်အစုံ (34)