ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Young Insurance Holding Co.,Ltd နှင့် ဦးလင်းထက်ဟိန်း တို့အကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၊အမှတ်(၈၈၆/၈၈၈)၊ ပြည်လမ်း၊ (၉)မိုင် ၊ Young Insurance Holding Co.,Ltd ရှိ၊ ဒေါ်နန်းစောထွေး (အလုပ်ရှင်) ၊ ဒေါ်ကြည်ပြာနန္ဒာအောင် (အလုပ်ရှင်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ) နှင့် ဦးလင်းထက်ဟိန်း တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွား မှုအား မှော်ဘီမြို့နယ် ညှိနှိုင်းဖြန်ဖြေရေးအဖွဲ့ မှ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပေးသော် လည်း ပြေလည်မှုမရရှိဘဲ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ညှိနှိုင်းဆောင် ရွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုအပေါ် ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီသို့ လျှောက်ထားလာမှုအပေါ် ခုံသမာဓိကောင်စီမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဖေအောင်ဝန် ၊အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သော ဦးထွန်းအောင် နှင့် ဦးသင်းမောင်ဆွေ တို့ပါဝင်သော ခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ခုံအဖွဲ့မှ တောင်းဆိုသူနှင့် တောင်းဆိုခြင်းခံရ သူတို့ တင်ပြသည့် သက်သေထွက် ဆိုချက်များ အပေါ် အခြေခံ၍ အမှုအမှတ် (၂၂/၂၀၂၀) ဖြင့် ၂၆-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါအတိုင်း ကြားနာစစ်ဆေး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်-အပြည့်အစုံ (75)