“ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာ စံ စနစ်” ပြောင်းလဲသုံးစွဲရန်အတွက် သင်တန်းအမှတ်စဉ် ( ၁/၂၀၁၉ ) သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

နေပြည်တော်၊ ဧပြီ လ ၁ ရက်
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ “ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာ စံ စနစ်” ပြောင်းလဲသုံးစွဲရန်အတွက် သင်တန်းအမှတ်စဉ် ( ၁/၂၀၁၉ ) အား ၁-၄-၂၀၁၉ ရက်နေ့ နံနက် (၉:၃၀) နာရီအချိန်တွင်နေပြည်တော်၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့(ရုံးချုပ်)၊ ကွန်ပျူတာသင်တန်းခန်းမ၌ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ သင်တန်း၌ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ရှိ ဌာနခွဲ(၁) ခုလျှင် ရုံးသုံးစာစီစာရိုက်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသည့် ဝန်ထမ်း (၃) ဦးစီဖြင့် ဌာနခွဲ(၇) ခုအတွက် (၂၁) ဦး၊ အရံသင်တန်းသား (၁၂) ဦး ၊ စုစုပေါင်းသင်တန်းသား(၃၃) ဦးတို့အား Installation ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဖောင့်အသုံးပြုပုံတို့ကို ၁-၄-၂၀၁၉ ရက်နေ့ မှ ၂-၄-၂၀၁၉ ရက်နေ့ထိ (၂)ရက်ကြာ နံနက် (၉:၃၀) နာရီမှ ညနေ (၄:၃၀) နာရီထိ စာတွေ့လက်တွေ့သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။