လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့မှ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများသို့ ရွေ့လျားဆေးကုသယာဉ် (MMU) ဖြင့် အကျုံးဝင်အာမခံအလုပ်သမားများအား လုပ်ငန်းခွင်မပျက်ကွင်းဆင်းဆေးကုသမှုပေးခြင်း

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့မှ ၈-၁၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့မှ ၃၀-၁၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့ထိ ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီးအတွင်းရှိ ပုသိမ်မြို့၊ ဟင်္သာတမြို့၊ ဝါးခယ်မမြို့၊ မြောင်းမြမြို့များ၌ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ တွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများသို့ ရွေ့လျားဆေးကုသယာဉ် (MMU) ဖြင့် အကျုံးဝင်အလုပ်ဌာနပေါင်း (၁၁၈) ဌာနမှ အာမခံအလုပ်သမားစုစုပေါင်း (၃၃၀၁) ဦး တို့အား လုပ်ငန်းခွင်မပျက် ကွင်းဆင်းဆေးကုသမှုပေးခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း
(၈-၁၁-၂၀၁၈ မှ ၃၀-၁၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့အထိ)ဆေးကုသသည့် လူနာစာရင်း
မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ