မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမစ္ငယ္ၿမိဳ႕တြင္ ရာသီတုပ္ေကြးA (H1N1) အေၾကာင္း က်န္းမာေရး အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ ကြင္းဆင္းေဆးကုသမွုေပးျခင္း

မႏၲေလး၊ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္
မႏၲေလးအလုပ္သမားေဆး႐ုံမွ ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီးဦးေဆာင္ေသာ အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ား ကြင္းဆင္းေဆးကုသမွုအဖြဲ႕သည္ ၁-၈-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ျမစ္ငယ္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာ့မီးရထားလူစီးတြဲ ႏွင့္ ကုန္တြဲစက္႐ုံသို႔ သြားေရာက္၍ ရာသီတုပ္ေကြး A(H1N1)အေၾကာင္း က်န္းမာေရးအသိ ပညာေပးျခင္းႏွင့္ ကြင္းဆင္းေဆးကုသေပးမွုမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ အထူးကု ဆရာဝန္ႀကီးမ်ား ေဆးကုသမွုေပးရာတြင္ ျမန္မာ့မီးရထားလူစီးတြဲႏွင့္ ကုန္တြဲစက္ရွိ အာမခံ အလုပ္သမား က်ား(၁၈၉)ဦး ႏွင့္ မ(၁၃၉)ဦး စုစုေပါင္း(၃၂၈)ဦးအား ေဆးကုသမွုေပးခဲ့ၿပီး လူနာ(၅၀) ဦးအား မႏၲေလးအလုပ္သမားေဆး႐ုံႀကီးသို႔ အတြင္းလူနာအျဖစ္ကုသမွုေပးရန္လႊဲ ေျပာင္းခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါအထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ား ကြင္းဆင္းေဆးကုသမွုတြင္ ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီးႏွင့္ ဝန္ထမ္းအင္အား (၃၀) ဦးပါဝင္ၿပီး အာမခံအလုပ္သမားမ်ားအား ကူးစက္တတ္ေသာ ရာသီ တုပ္ေကြး ေရာဂါ A(H1N1) အေၾကာင္း က်န္းမာေရးအသိပညာေပးေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး Facial Mask မ်ား၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ေဝငွေပးခဲ့ပါသည္။

Mdy-knowledge-share-H1N1
ေဆးကုသမႈ ေပးေနပံု

Mdy-knowledge-share-H1N1-2
ရာသီတုပ္ေကြး ေရာဂါ A(H1N1) အေၾကာင္း က်န္းမာေရးအသိပညာေပးေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ Facial Mask မ်ား၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ေဝငွေနပံု