၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့်အညီ အကျိုးခံစားခွင့်များ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်းအခမ်းအနား ရန်ကုန်မြို့၊

ရန်ကုန်မြို့၊ သြဂုတ် လ ( ၄ ) ရက်
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့်အညီ အကျိုးခံစားခွင့်များ ထုတ်ပေးခြင်းအခမ်းအနား ကို ၄-၈-၂၀၁၇ ရက်နေ့ နေ့လည် (၁၅:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အလုံမြို့နယ် လေးထပ်ဆောင်ခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ အခမ်းအနားသို့ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလူမှုဖူလုံရေးရုံး၊ တိုင်းဒေသကြီးတာဝန်ခံ အရာရှိ၊ ရုံးခွဲတာဝန်ခံများ၊ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများနှင့် အလုပ်ဌာနများမှ တာဝန်ခံများ၊ ငွေကြေးအကျိုးခံစားခွင့်ရရှိသူများနှင့် ၎င်းတို့၏မိသားစုဝင်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါ သည်။
အခမ်းအနားတွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလူမှုဖူလုံရေးရုံး၊ တိုင်းဒေသကြီးတာဝန်ခံအရာရှိ၊ ဦးဝင်းဦးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ် လူမှုဖူလုံရေးရုံး(ရုံးခွဲ-၅)တွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် Myanmar LSG Lufthansa Services Co., Ltd မှ အာမခံအလုပ်သမား ဦးကျော်ဆန်း၏ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးခြင်းအတွက်ကျန်ရစ်သူအကျိုးခံစားခွင့် ငွေကျပ် ၄,၃၅၃,၄၇၂ိ/-(ကျပ်လေးဆယ့်သုံးသိန်း ငါးသောင်းသုံးထောင်လေးရာခုနစ်ဆယ့်နှစ်တိတိ)၊ လှော်ကားဥယျာဉ်မှ အာမခံအလုပ်သမား ဦးကျော်ဆန်း၏ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးခြင်းအတွက် ကျန်ရစ်သူအကျိုးခံစားခွင့် ငွေကျပ် ၃,၈၂၆,၈၀၀ိ/- (ကျပ်သုံးဆယ့်ရှစ်သိန်းနှစ်သောင်းခြောက်ထောင်ရှစ်ရာတိတိ)၊ မြို့နယ် လူမှုဖူလုံရေးရုံး(ရုံးခွဲ-၇)တွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ကျောက်တံတားမြို့နယ် လျှပ်စစ်မှ အာမခံအလုပ်သမား ဦးထွန်းမြင့်ကျော်၏ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးခြင်းအတွက် ကျန်ရစ်သူအကျိုးခံစားခွင့် ငွေကျပ် ၄,၄၄၆,၉၀၀ိ/- (ကျပ်လေးဆယ့်လေးသိန်းလေးသောင်း ခြောက်ထောင့်ကိုးရာ)၊ သန်လျင်မြို့နယ် လူမှုဖူလုံရေးရုံးတွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် Properity Knitwear Co., Ltd မှ အာမခံအလုပ်သမား ဦးသော်တာရွှေ၏ အလုပ်တွင် ထိခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးခြင်းအတွက် ကျန်ရစ်သူအကျိုးခံစားခွင့် ငွေကျပ် ၃,၃၆၉,၆၀၀ိ/- (ကျပ်သုံးဆယ့်သုံးသိန်းခြောက်သောင်းကိုးထောင့်ခြောက်ရာတိတိ)၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး(ရုံးခွဲ-၈) တွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် A Bank မှ အာမခံအလုပ်သမား ဦးစောရန်နိုင်ဦး၏ ဆေးဘိုးကုန်ကျငွေ ငွေကျပ် ၂,၀၀၀,၀၀၀ိ/- (ကျပ်သိန်းနှစ်ဆယ်တိတိ)အား ခွင့်ပြုထုတ်ပေး ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေအရ ငွေကြေးအကျိုးခံစားခွင့်ရရှိသူများ၏ ကိုယ်စားကျောက်တံတားမြို့နယ်လျှပ်စစ်မှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ၊ ဦးတင်ဝင်းမှ ကျေးဇူးတင်စကား ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပြီး အခမ်းအနားကို နေ့လည် (၁၆:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ရုတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

ygn 1
တိုင်းဒေသကြီးတာဝန်ခံအရာရှိ၊ ဦးဝင်းဦးမှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့်အညီ အကျိုးခံစားခွင့်များခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သိကောင်းစရာများအား ရှင်းလင်းပြောကြားစဉ်

ygn 2
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး၊ ရုံးခွဲ(၅)တွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် Myanmar LSG Lufthansa Services Co., Ltd မှ အာမခံအလုပ်သမားဦးကျော်ဆန်း၏ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးခြင်းအတွက် ကျန်ရစ်သူအကျိုးခံစားခွင့်ငွေကျပ်၄,၃၅၃,၄၇၂ိ/-အားတိုင်းဒေသကြီးတာဝန်ခံအရာရှိ၊ ဦးဝင်းဦးမှ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးနေစဉ်