၂၀၁၂ ခုနှစ် လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့်အညီ အကျိုးခံစားခွင့် ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်း အခမ်းအနား၊ ရန်ကုန်မြို့

ရန်ကုန်မြို့၊ ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက်
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့်အညီ အကျိုးခံစားခွင့်များထုတ်ပေးခြင်း အခမ်းအနား ကို ၁၄-၇-၂၀၁၇ ရက်နေ့ (၁၄:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ တိုင်းဒေသကြီးလူမှုဖူလုံရေးရုံး၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ အခမ်းအနားသို့ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလူမှုဖူလုံရေးရုံး၊ တိုင်းဒေသကြီးတာဝန်ခံအရာရှိ၊ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများနှင့် ဖိတ်ကြားထားသည့် ဧည့်သည်တော်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
အခမ်းအနားတွင် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလူမှုဖူလုံရေးရုံး၊ တိုင်းဒေသကြီးတာဝန်ခံအရာရှိမှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ဒေါပုံမြို့နယ် G&G Co.,Ltd မှ အာမခံအလုပ်သမား ဦးထင်လင်းအောင်၏ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှုကြောင့် အမြဲတမ်းမသန်စွမ်းမှုအကျိုးခံစားခွင့်ငွေကျပ် ၂,၅၄၀,၁၆၀ိ/-(ကျပ်နှစ်ဆယ့်ငါးသိန်းလေးသောင်းတစ်ရာ့ခြောက်ဆယ်တိတိ/-)အား ခွင့်ပြုထုတ် ပေးခဲ့ရာ အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိသူ ဦးထင်လင်းအောင်မှ ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပြီး အခမ်း အနားကို (၁၅:၀၀)နာရီအချိန်တွင် ရုတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

ygn(14-7-17)
G & G Co., Ltd မှ အာမခံအလုပ်သမားဦးထင်လင်းအောင်၏ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှုကြောင့် အမြဲတမ်းမသန်စွမ်းမှုအကျိုးခံစားခွင့်ငွေကျပ် ၂,၅၄၀,၁၆၀ိ/- အားလူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတာဝန်ခံအရာရှိမှ ပေးအပ်စဉ်