၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့်အညီ အကျိုးခံစားခွင့်များ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်း-(၁၁/၂၀၁၈) လအတွင်း

၁။      ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့်အညီ အကျိုးခံစားခွင့်များ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်းကို ၆-၁၁-၂၀၁၈ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊မှော်ဘီမြို့၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံးတွင်အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသော Mysarco ခဲရည်ကျိုနှင့် ခဲသန့်စင်စက်ရုံမှ အာမခံအလုပ်သမားဦးလှဝင်းထွဋ်၏အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှုကြောင့် အမြဲတမ်းမသန်စွမ်းမှုအကျိုးခံစားခွင့်ငွေလုံးငွေရင်းငွေကျပ်၅,၀၇၁,၅၀၀/- အားအာမခံအလုပ်သမား ဦးလှဝင်းထွဋ်၏ နေအိမ်သို့သွားရောက်၍တိုင်းဒေသကြီးတာဝန်ခံအရာရှိမှ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခဲ့ပါသည်။

၂။      စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာမြို့၊တိုင်းဒေသကြီးလူမှုဖူလုံရေးရုံး၌ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒနှင့်အညီ အကျိုးခံစားခွင့်များခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်းအခမ်းအနားကို ၂၀-၁၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင်ကျင်းပခဲ့ရာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာမြို့၊မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံးတွင်အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် မြန်မာဝမ်ဘောင်မိုင်းနင်းကော့ပါးလီမိတက်မှအာမခံအလုပ်သမား ဦးသံချောင်း၏ အလုပ်ခွင်ပြင်ပထိခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးခြင်းအတွက် နာရေးစရိတ်နှင့် ကျန်ရစ်သူအကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်းငွေကျပ်၁၀,၁၆၄,၀၀၀/- အား စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဦးမြင့်ကြည်မှလည်းကောင်း၊မြန်မာ့မီးရထားမှအာမခံအလုပ်သမားဦးကျော်ကျော်၏အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးခြင်းအတွက် နာရေးစရိတ်နှင့် ကျန်ရစ်သူအကျိုးခံစားခွင့်ငွေလုံးငွေရင်းငွေကျပ်  ၆,၇၀၈,၃၄၀/-အား အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမိုးအောင်ခိုင်မှလည်းကောင်း၊မြန်မာယန်စီကော့ပါးလီမိတက်မှအာမခံအလုပ်သမားဦးစောဝင်းသန့်၏အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှုကြောင့် အမြဲတမ်းမသန်စွမ်းမှု အကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်းငွေကျပ်၅,၀၉၃,၅၅၀/-အား လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၊ တိုင်းဒေသကြီးတာဝန်ခံအရာရှိ ဦးသန်းနိုင်ဦးမှလည်းကောင်းအသီးသီးခွင့်ပြုထုတ်ပေးခဲ့ပြီးအကျိုးခံစားခွင့်ရရှိသူများ၏ကိုယ်စားမြန်မာဝမ်ဘောင်မိုင်းနင်းကော့ပါးလီမိတက်၏ အာမခံအလုပ်သမား ဦးထက်ဖြိုးအောင်မှ ကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

၃။      ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အလုံမြို့နယ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဝင်း၊ (၄)ထပ်ဆောင်အစည်းအဝေးခန်းမ ၌ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒနှင့်အညီ အကျိုးခံစားခွင့်များခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်း အခမ်းအနားကို ၂၄-၁၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင်ကျင်းပခဲ့ရာ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့သည့် အာမခံအလုပ်သမား(၅)ဦးအတွက် ကျန်ရစ်သူအကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်း ငွေကျပ် ၂၉,၀၁၂,၀၅၅/- ၊ အာမခံအလုပ်သမား(၂)ဦး၏ ဆေးဘိုးကုန်ကျငွေပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်း ငွေကျပ် ၅,၃၅၉,၃၀၇.၈၇/- နှင့် အာမခံအလုပ်သမား(၂)ဦး၏ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှုကြောင့် အမြဲတမ်းမသန်စွမ်းမှုအကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်း ငွေကျပ် ၇,၀၀၈,၉၆၀/- ၊ စုစုပေါင်းခွင့်ပြုထုတ်ပေးငွေကျပ် ၄၁,၃၈၀,၃၂၂.၈၇/- အား ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခဲ့ပြီး၊ အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိသူများ၏ကိုယ်စား Coca Cola Pinya Beverages Myanmar Ltd Supervisor ဦးကြည်သာဟန်မှ ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။