၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့်အညီ အကျိုးခံစားခွင့်များ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်း

၁။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့်အညီ အကျိုးခံစားခွင့်များခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်း အခမ်း အနားကို ၁၅-၁၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် မအူပင်မြို့၊ ရေအရင်းအမြစ်အသုံးချရေးဦးစီဌာန၌ ကျင်းပ ခဲ့ရာ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မအူပင်မြို့၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံးတွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင် ထားသည့် ရေအရင်းအမြစ်အသုံးချရေးဦးစီးဌာနမှ အာမခံအလုပ်သမားဦးတင်မြလင်း၏ နာရေး စရိတ်အကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်း ငွေကျပ် ၉၃၆,၀၀၀/- အား မအူပင်မြို့၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေး ရုံး၊ ရုံးခွဲတာဝန်ခံ ဦးသက်ပိုင်ဦးမှ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခဲ့ပါသည်။
၂။ မွန်ပြည်နယ်၊ သထုံမြို့၊ MC Easy အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း အစည်းအဝေး ခန်းမဆောင်၌ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒနှင့်အညီ အကျိုးခံစားခွင့်များခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်း အခမ်းအနားကို ၂၉-၁၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ မွန်ပြည်နယ်၊ သထုံမြို့၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံ ရေးရုံးတွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် MC Easy အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ပေါင်ရုံးခွဲမှ အာမခံအလုပ်သမား ဒေါ်နှင်းပွင့်ဖြူ၏ နာရေးစရိတ်နှင့် ကျန်ရစ်သူအကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံး ငွေရင်းငွေကျပ် ၉,၄၈၃,၀၀၀/- အား မွန်ပြည်နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး၊ ပြည်နယ်တာဝန်ခံအရာရှိ ဒေါ်နီလာဆွေမှ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခဲ့ပါသည်။
၃။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့်အညီ အကျိုးခံစားခွင့်များ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်းကို ၃၀-၁၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး(ရုံးခွဲ-၂)တွင် အကျုံး ဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပန်ဒါချည်မျှင်နှင့်အထည်စက်ရုံမှ အာမခံအလုပ်သမား ဦးညီညီထွန်း၏ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှုကြောင့် လုပ်အားဆုံးရှုံးမှု ၈၀% အတွက် အမြဲတမ်းမသန်စွမ်းမှုအကျိုးခံစား ခွင့် ငွေလုံးငွေရင်း ငွေကျပ် ၆,၅၃၁,၈၄၀/- အား ပန်ဒါချည်မျှင်နှင့်အထည်စက်ရုံ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ရှိ အာမခံအလုပ်သမားနေအိမ်သို့ သွားရောက်၍ တိုင်းဒေသကြီးလူမှုဖူလုံရေးရုံး၊ တိုင်းဒေသကြီး တာဝန်ခံအရာရှိ ဒေါ်နှင်းနှင်းဦးမှ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခဲ့ပါသည်။
၄။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်မြို့၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး၌ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒနှင့် အညီ အကျိုးခံစားခွင့်များ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်းအခမ်းအနားကို ၄-၁၂-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပ ခဲ့ရာ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်မြို့၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံးတွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ခရိုင်စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ အာမခံအလုပ်သမားဦးသိန်းဝင်း၏ အလုပ် တွင် ထိခိုက်မှုကြောင့် လုပ်အားဆုံးရှုံးမှု ၄၃% အတွက် အမြဲတမ်းမသန်စွမ်းမှုအကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်း ငွေကျပ် ၄,၉၃၀,၃၈၀/- အား တိုင်းဒေသကြီးလူမှုဖူလုံရေးရုံး၊ တိုင်းဒေသကြီး တာဝန်ခံအရာရှိ ဒေါ်ကေသီခိုင်မှ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခဲ့ပြီး အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိသူ ဦးသိန်းဝင်းမှ ကျေးဇူးတင်စကား ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
၅။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိတ္ထီလာမြို့၊ ဗဟိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကျောင်း၊ အောင်ဆန်း ခန်းမ၌ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒနှင့်အညီ အကျိုးခံစားခွင့်များ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်းအခမ်း အနားကို ၇-၁၂-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မိတ္ထီလာ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံးတွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသော ဗဟိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကျောင်း မှ အာမခံအလုပ်သမား (၁)ဦး၏ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးခြင်းအတွက် ကျန်ရစ်သူ အကျိုးခံစားခွင့်၊ တပ်မတော်ချည်မျှင်နှင့်အထည်စက်ရုံမှ အာမခံအလုပ်သမား(၁၉၉)ဦး၊ ကမ္ဘောဇ ဘဏ်(၁)မှ အာမခံအလုပ်သမား(၁)ဦး၊ ကမ္ဘောဇဘဏ်(၅)မှ အာမခံအလုပ်သမား(၁)ဦး၊ ကုန်စည် ပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနမှ အာမခံအလုပ်သမား(၁)ဦးနှင့် ကုန်လမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီး ဌာနမှ အာမခံအလုပ်သမား (၁)ဦးတို့အား မမာမကျန်းမှု၊ မီးဖွားမှု၊ မီးဖွားစရိတ်၊ နာရေးစရိတ်၊ ယာယီမသန်စွမ်းမှု အကျိုးခံစားခွင့်များ၊ စုစုပေါင်းခွင့်ပြုထုတ်ပေးငွေကျပ် ၁၈,၈၂၅,၁၉၉.၁၄/- အား ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခဲ့ပြီး၊ အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိသူများ၏ကိုယ်စား ဗဟိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး ကျောင်းမှ အာမခံအလုပ်သမားတစ်ဦးဖြစ်သူ လက်ထောက်စာကြည့်တိုက်မှူး ဦးပြည့်ဖြိုးကျော်မှ ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ မိတ္ထီလာမြို့၊ ဗဟိုဆက်သွယ်ရေးကျောင်း အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့်အညီ အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိသူများစာရင်း