၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့်အညီ အကျိုးခံစားခွင့်များ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်း

၁။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အလုံမြို့၊ လေးထပ်ဆောင် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့်အညီ အကျိုးခံစားခွင့်များ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်း အခမ်းအနားကို ၂၅-၈-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး၊ ရုံးခွဲ(၄)တွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသော Amara Communication Co.,Ltd မှ အာမခံအလုပ်သမား ဦးကျော်ကျော်ရဲ၏ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးခြင်းအတွက် ကျန်ရစ်သူအကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်း ငွေကျပ် – ၈,၄၀၀,၀၀၀/-၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး၊ ရုံးခွဲ (၆)တွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသော Capital Construction Co.,Ltd မှ အာမခံအလုပ်သမား ဒေါ်ထက်ထက်ထွန်း၏ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးခြင်းအတွက် ကျန်ရစ်သူအကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်း ငွေကျပ် – ၆,၁၅၀,၀၀၀/-၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး၊ ရုံးခွဲ (၃) တွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသော ရွှေသံလွင်မီဒီယာမှ အာမခံအလုပ်သမား ဦးမျိုးအောင် ၏ ဆေးဘိုးပြန်အမ်းငွေကျပ် – ၄,၀၈၄,၀၄၁/-၊ လှိုင်သာယာမြို့၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံးတွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသော Myanmar Communication Network Co.,Ltd မှ အာမခံအလုပ်သမားဦးခွန်ချမ်းမင်းဝေ၏ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးခြင်းအတွက် ကျန်ရစ်သူ အကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်း ငွေကျပ် – ၃,၂၉၄,၀၀၀/-၊ လှိုင်သာယာမြို့၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေး ရုံး၊ ရွှေလင်ပန်းတွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသော EWHA KNIT Co.,Ltd မှ အာမခံအလုပ်သမားဒေါ်ခင်မမ၏ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးခြင်းအတွက် ကျန်ရစ်သူ အကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်း ငွေကျပ် – ၃,၂၄၀,၀၀၀/-၊ မြောက်ဒဂုံမြို့၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေး ရုံးတွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသော G-5 အထည်ချုပ်စက်ရုံမှ အာမခံအလုပ်သမား ဒေါ်မိုးမိုးနိုင် ၏ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးခြင်းအတွက် ကျန်ရစ်သူအကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်း ငွေကျပ် – ၃,၂၄၀,၀၀၀/-၊ မှော်ဘီမြို့၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးတွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသော World Apparel Co.,Ltdမှ အာမခံအလုပ်သမား ဦးမောင်ထက်၏ အလုပ်တွင် ထိခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးခြင်းအတွက် ကျန်ရစ်သူအကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်း ငွေကျပ် – ၃,၂၄၀,၀၀၀/-၊ မှော်ဘီမြို့၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးတွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသော ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေး စက်ရုံမှ အာမခံအလုပ်သမား ဦးစိုင်းအောင်နိုင်မိုး၏ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးခြင်း အတွက် ကျန်ရစ်သူအကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်း ငွေကျပ် – ၃,၂၁၃,၀၀၀/-၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ ကြီး၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး၊ ရုံးခွဲ(၄)တွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသော ရိုးမဘဏ်ရုံးချုပ်မှ အာမခံအလုပ်သမား ဒေါ်ကျော့ရှင်းရူပါထွန်း၏ ဆေးဘိုးပြန်အမ်းငွေကျပ် -၂,၆၄၆,၄၀၀/-၊ တောင်ဒဂုံမြို့၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံးတွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသော King Lead Int’l Co.,Ltd မှ အာမခံအလုပ်သမား ဒေါ်မြင့်မြင့်မော်၏ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးခြင်း အတွက် ကျန်ရစ်သူအကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်း ငွေကျပ် – ၂,၅၃၈,၀၀၀/-၊ လှိုင်သာယာမြို့၊ မြို့နယ် လူမှုဖူလုံရေးရုံးတွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသော Golden Lion Wire Co.,Ltd မှ အာမခံအလုပ်သမား ဒေါ်ယုယုနိုင်၏ ဆေးဘိုးပြန်အမ်းငွေကျပ်- ၂,၀၀၀,၀၀၀/-၊ တို့အား အသီးသီး ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခဲ့ပြီး အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိသူများကိုယ်စား Amara Communication Co.,Ltd Admin Manager ဦးဝင်းဇော်ဦးမှ ကျေးဇူးတင်စကား ပြန် လည်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

၂။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်မြို့၊ ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ် ၌ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒ နှင့်အညီ အကျိုးခံစားခွင့်များ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်း အခမ်းအနားကို ၂၉-၈-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်မြို့၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံးတွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင် ထားသည့် ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်မှ အာမခံအလုပ်သမား ဒေါ်တာရီရည်မွန်၏ ဆေးဘိုးပြန်အမ်း ငွေကျပ်- ၄,၉၂၉,၈၀၀/-၊ ကန်ကြီးထောင့်သမမှ အာမခံအလုပ်သမား ဒေါ်သန်းသန်း၏ ဆေးဘိုး ပြန်အမ်း ငွေကျပ် – ၉၀၂,၉၁၉/-၊ မြန်မာစီပီလိုက်ဖ်စတော့(ခ်)ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ အာမခံအလုပ် သမား ဒေါ်ခိုင်ဝေလတ်၏ မကျန်းမာမှုအကျိုးခံစားခွင့်၊ မီးဖွားမှုနှင့်မီးဖွားစရိတ် အကျိုးခံစားခွင့် ငွေကျပ် – ၈၂၅,၀၀၀/-၊ Myanmar Knitting အထည်ချုပ်စက်ရုံမှ အာမခံအလုပ်သမား ဒေါ်ခင်လပြည့်ဝန်း၏ မီးဖွားမှုနှင့်မီးဖွားစရိတ် အကျိုးခံစားခွင့်ငွေကျပ် -၇၀၃,၀၀၀/- တို့အား အသီးသီးခွင့်ပြုထုတ်ပေးခဲ့ပြီး အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိသူများကိုယ်စား အာမခံအလုပ်သမား ဒေါ်တာရီရည်မွန် ၏အဒေါ်ဖြစ်သူ ဒေါ်အောင်သန့်မှ ကျေးဇူးတင်စကား ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။