၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့်အညီ အကျိုးခံစားခွင့်များ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်း

၁။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အလုံမြို့နယ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဝင်း၊ (၄) ထပ်ဆောင် အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့်အညီ အကျိုးခံစားခွင့်များ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်းအခမ်း အနားကို ၁၆-၃-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး၊ မှော်ဘီတွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် Coca-Cola Pinyabeverages Myanmar Ltd မှ အာမခံအလုပ်သမား ဦးသောင်းမင်းထိုက်၏ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးမှုအတွက် နာရေး စရိတ်နှင့်ကျန်ရစ်သူအကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်းငွေကျပ်- ၉,၀၀၀,၀၀၀/-ကို ဦးသောင်းမင်းထိုက် ၏ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်ငုဝါချိုအားလည်းကောင်း၊ De Heus Myanmar Co.,Ltd မှ အာမခံအလုပ် သမား ဦးကောင်းမြတ်စိုးအောင်၏ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးခြင်းအတွက် ကျန်ရစ်သူ အကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်းငွေကျပ် ၉,၀၀၀,၀၀၀/- ကို ဦးကောင်းမြတ်စိုးအောင်၏ မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်ခင်ဌေးအားလည်းကောင်း၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး၊ ရုံးခွဲ(၁)ရန်ကုန်တွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင် ထားသည့် Authentic Trading Co.,Ltd မှ အာမခံအလုပ်သမား ဦးဌေးနိုင်ဦး၏ အလုပ်တွင် ထိခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးခြင်းအတွက် ကျန်ရစ်သူအကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်းငွေကျပ် ၇,၃၅၀,၀၀၀/-ကို ဦးဌေးနိုင်ဦး၏ဇနီးဒေါ်သန္တာစိုးအားလည်းကောင်း ခေတ္တတိုင်းဒေသကြီးတာဝန်ခံအရာရှိ လက် ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဝင်းစိုးမှ ပေးအပ်ခြင်း၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး၊ ရွှေပြည်သာတွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် Mottama Logistic Co.,Ltd မှ အာမခံအလုပ်သမား ဦးချစ်ဦးမောင် ၏ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးခြင်းအတွက် ကျန်ရစ်သူအကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်း ငွေကျပ် ၇,၃၂၀,၀၀၀/- ကို ဦးချစ်ဦးမောင်၏ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်နှင်းသူဇာဦးအား လည်းကောင်း၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး၊ မြောက်ဒဂုံတွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် Huationg International Enterprises Co.,Ltd မှ အာမခံအလုပ်သမား ဦးအောင်မိုး၏ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံး ခြင်းအတွက် ကျန်ရစ်သူအကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်းငွေကျပ် ၆,၉၀၀,၀၀၀/- ကို ဦးအောင်မိုး၏ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်သန်းသန်းအေးအား လည်းကောင်း၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး၊ ရုံးခွဲ(၁)ရန်ကုန်တွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် မြန်မာ့ဩဘာကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ အာမခံအလုပ်သမား ဦးမျိုးမင်းသော် ၏ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးခြင်းအတွက် ကျန်ရစ်သူအကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်း ငွေကျပ် ၄,၅၀၀,၀၀၀/- ကို ဦးမျိုးမင်းသော်၏ ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးမြင့်ဇော်အား လည်းကောင်း မြန်မာ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် (CTUM)၊ လူမှုဖူလုံရေးနှင့်လူမှုကာကွယ်စောင့် ရှောက်ရေးတာဝန်ခံ၊ ဦးလှဌေးမှပေးအပ်ခြင်း၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး၊ ရုံးခွဲ(၂)ရန်ကုန်တွင် အကျုံး ဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် အမှတ်(၄)ပရိဘောဂစက်ရုံမှ အာမခံအလုပ်သမား ဦးမျိုးမင်းဇော်၏ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှုကြောင့် အမြဲတမ်းမသန်စွမ်းမှုအကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်းငွေကျပ် ၄,၃၆၅,၉၀၀/- ကို ဦးမျိုးမင်းဇော်အားလည်းကောင်း၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး၊ မှော်ဘီတွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင် ထားသည့် Loi Hein Co.,Ltd မှ အာမခံအလုပ်သမား ဦးစိုးထက်ရဲ၏ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှု ကြောင့် သေဆုံးခြင်းအတွက် ကျန်ရစ်သူအကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်းငွေကျပ် ၄,၃၂၀,၀၀၀/- ကို ဦးစိုးထက်ရဲ၏ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးခင်မောင်ဦးအားလည်းကောင်း၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး၊ သန်လျင်တွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် Lu Thai Myanmar Co.,Ltd မှ အာမခံအလုပ်သမား ဦးပိုင်ဇင်ဖြိုး ၏ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးခြင်းအတွက် ကျန်ရစ်သူအကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်း ငွေကျပ် ၄,၁၈၀,၅၀၀/- ကို ဦးပိုင်ဇင်ဖြိုး၏ မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်သိမ့်သိမ့်လင်းအား လည်းကောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်ပိုင်းခရိုင်လူမှုဖူလုံရေးရုံး၊ ခရိုင်တာဝန်ခံအရာရှိ၊ လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမောင်မောင်မင်းမှ ပေးအပ်ခဲ့ပြီး အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိသူများကိုယ်စား Coca Cola Pinyabeverages Myanmar Ltd၊ Assistant Manager ဦးဝင်းဇော်သန်းမှ ကျေးဇူးတင် စကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။
၂။ ၂၁-၃-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ပြည်နယ်လူမှုဖူလုံရေးအစည်း အဝေးခန်းမ၌ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့်အညီ အကျိုးခံစားခွင့်များ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်း အခမ်းအနားကျင်းပခဲ့ရာ ထွန်းအထူးကုဆေးရုံမှ အာမခံအလုပ်သမား၊ ဦးသက်တင်စိုး၏ အလုပ် တွင်ထိခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးမှုအတွက် ကျန်ရစ်သူအကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်းငွေကျပ်- ၄,၃၂၀,၀၀၀/- ကို ဦးသက်တင်စိုး၏ဇနီး ဒေါ်ငယ်ငယ်အား ရှမ်းပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးလှဦးမှ ပေးအပ်ခြင်း၊ Aureum Palace Resort မှ အာမခံအလုပ်သမား ဦးသန်းဇော် ၏ ဆေးဘိုးစိုက်ထုတ်ကုန်ကျငွေကျပ် – ၁,၂၄၅,၁၃၀/- ကို ဦးသန်းဇော်အား ရှမ်းပြည်နယ်တာဝန်ခံ အရာရှိ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဒေါ်တင်တင်အောင်မှ ပေးအပ်ခဲ့ပြီး အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိသူ များကိုယ်စား အာမခံအလုပ်သမား ဦးသက်တင်စိုး၏ဇနီး ဒေါ်ငယ်ငယ်မှ ကျေးဇူးတင်စကားပြန် လည်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။