လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့်အညီ အကျိုးခံစားခွင့်များ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အလုံမြို့နယ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဝင်း၊ (၄)ထပ်ဆောင်အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့်အညီ အကျိုးခံစားခွင့်များ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်းအခမ်းအနားကို   ၃-၈-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး၊ ရုံးခွဲ(၃) တွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်မှ အာမခံအလုပ်သမား ဦးဇေဖြိုးအောင် ၏ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးခြင်းအတွက် ကျန်ရစ်သူအကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်း ငွေကျပ် ၈,၂၅၀,၀၀၀/-ကို အာမခံအလုပ်သမား ဦးဇေဖြိုးအောင်၏ အဒေါ်ဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်နှင်းဝေအား လည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး၊ ရုံးခွဲ (၈)တွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင် ထားသည့် Constructive Engineers Co.,Ltd မှ အာမခံအလုပ်သမား ဦးဝင်းသန်းစိုး၏ အလုပ်တွင်     ထိခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးခြင်းအတွက် ကျန်ရစ်သူအကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်းငွေကျပ် ၇,၀၅၀,၀၀၀/- ကို အာမခံအလုပ်သမား ဦးဝင်းသန်းစိုး၏ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်အေးအေးအောင်အား  လည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး၊ ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်ရုံးခွဲတွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် တန်(၅၀၀)ဆန်စက်မှ အာမခံအလုပ်သမား ဦးသက်ထွန်းအောင်၏ အမြဲတမ်းမသန်စွမ်းမှု အကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်းငွေကျပ် ၆,၄၅၆,၂၄၀/-ကို အာမခံအလုပ်သမား ဦးသက်ထွန်းအောင်အား လည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး၊ ရုံးခွဲ(၃)တွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်မှ အာမခံအလုပ်သမား ဦးခင်စိုး၏ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးခြင်းအတွက် ကျန်ရစ်သူအကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်း ငွေကျပ် ၅,၉၄၀,၀၀၀/- ကို အာမခံအလုပ်သမား ဦးခင်စိုး၏ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်မြစိန်အား တိုင်းဒေသကြီး တာဝန်ခံအရာရှိ ဦးထွန်းကြိုင်မှ အသီးသီးပေးအပ်ခဲ့ပြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံ ရေးရုံး၊ ရုံးခွဲ (၃)တွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်မှ အာမခံအလုပ် သမား ဦးကံရှိန်၏ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးခြင်းအတွက် ကျန်ရစ်သူအကျိုခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်းငွေကျပ် ၄,၈၆၀,၀၀၀/- ကို အာမခံအလုပ်သမား ဦးကံရှိန်၏ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်ခင်ဌေး အား လည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး၊ ရုံးခွဲ(၃)တွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံ တင်ထားသည့် မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်မှ အာမခံအလုပ်သမား ဦးကျော်ကျော်မိုး၏ အလုပ်တွင် ထိခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးခြင်းအတွက် ကျန်ရစ်သူအကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်းငွေကျပ် ၄,၃၂၀,၀၀၀/-ကို အာမခံအလုပ်သမား ဦးကျော်ကျော်မိုး၏ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်သက်ထားဝေအား  လည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး၊ မှော်ဘီတွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင် ထားသည့် Delta Mate Myanmar Co.,Ltd မှ အာမခံအလုပ်သမား ဒေါ်နှင်းယုဝင်း၏ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးခြင်းအတွက် ကျန်ရစ်သူအကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်းငွေကျပ် ၄,၃၂၀,၀၀၀/- ကို အာမခံအလုပ်သမား ဒေါ်နှင်းယုဝင်း၏ ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးအောင်တင်ဝင်းအား  လည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး၊ မှော်ဘီတွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင် ထားသည့် ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေး ရေးကော်ပိုရေးရှင်းမှ အာမခံအလုပ်သမား ဦးမျိုးကိုကို၏  အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးခြင်းအတွက် ကျန်ရစ်သူအကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်းငွေကျပ် ၄,၂၁၂,၀၀၀/- ကို အာမခံအလုပ်သမား ဦးမျိုးကိုကို၏ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်ဇာနည်ထွန်းအား  ဒုတိယတိုင်း တာဝန်ခံအရာရှိ  ဦးဝင်းစိုးမှ အသီးသီးပေးအပ်ခဲ့ပြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး၊ ရွှေပြည်သာရုံးခွဲတွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ရေအရင်းအမြစ်အသုံးချရေးဦးစီးဌာနမှ အာမခံအလုပ်သမား ဦးခင်မောင်ဆွေ၏ အမြဲတမ်းမသန်စွမ်းမှုအကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်းငွေကျပ် ၄,၁၂၇,၇၆၀/- ကို အာမခံအလုပ်သမား ဦးခင်မောင်ဆွေအား လည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး၊ ရုံးခွဲ(၁)တွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် Frontiir Co.,Ltd မှ အာမခံ အလုပ်သမား ဦးကျော်ဇင်အောင်၏ ဆေးဘိုးကုန်ကျငွေကျပ် ၂,၆၄၀,၀၀၀/-ကို အာမခံအလုပ်သမား ဦးကျော်ဇင်အောင်အား လည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး၊ ရုံးခွဲ(၅)တွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ဒဂုံနို့ချက်စက်ရုံမှ အာမခံအလုပ်သမား ဦးမင်းရွှေ၏ဆေးဘိုးကုန်ကျ ငွေကျပ် ၂,၃၅၁,၂၈၀/-ကို အာမခံအလုပ်သမား ဦးမင်းရွှေအား တောင်ပိုင်းခရိုင်လူမှုဖူလုံရေးရုံး၊  ခရိုင်တာဝန်ခံအရာရှိ ဦးသိန်းနွဲ့ဦးမှလည်းကောင်း အသီးသီးပေးအပ်ခဲ့ပြီး အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိသူများ ကိုယ်စားမြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်မှ ဒုတိယရေကြောင်းဌာနမှူးချုပ် ဦအောင်ဆန်းဝင်းမှ ကျေးဇူး တင်စကား ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။