အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမွုဖူလုံေရးအဖြဲ႕ စာေရးဝန္ထမ္းကၽြမ္းက်င္မွုအေျခခံသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၂/၂၀၁၇) သင္တန္းဆင္းပြဲက်င္းပျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ လ ၂၂ရက္
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမွုဖူလုံေရးအဖြဲ႕၏ စာေရးဝန္ထမ္းကၽြမ္းက်င္မွုအေျခခံသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၂/၂၀၁၇) သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနား ကို ၂၂-၈-၂၀၁၇ရက္ေန႔ ညေန (၃:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ေနျပည္ေတာ္၊ လူမွုဖူလုံေရးအဖြဲ႕(႐ုံးခ်ဳပ္)၊ သင္တန္းခန္းမ(၁) ၌က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အခမ္းအနားသို႔ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမွုဖူလုံေရးအဖြဲ႕၊ ညႊန္ၾကားေရးမွူးမ်ား၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွူး မ်ား၊ သင္တန္းနည္းျပမ်ား၊ သင္တန္းအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသား/သူ(၅၉) ဦးတို႔တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
အဆိုပါ သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားတြင္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔ အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမွုဖူလုံေရးအဖြဲ႕၊ ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္(ကိုယ္စား)၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွူး၊ ဦးတင္ကိုကိုမွ သင္တန္းဆင္းအမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ သင္တန္းတြင္ထူးခၽြန္ဆုရရွိသူမ်ားအား ဆုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး သင္တန္းသား/သူမ်ားကို သင္တန္းဆင္း ေအာင္လက္မွတ္မ်ားေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ သင္တန္းသူ/သားမ်ားကိုယ္စား သင္တန္းသား (၁)ဦးမွ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားကို ညေန(၄:၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ႐ုတ္သိမ္း ခဲ့ပါသည္။