လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕ စာေရးဝန္ထမ္းကၽြမ္းက်င္မွုအေျခခံသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၂/၂၀၁၇) သင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ လ ၇ ရက္
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမွုဖူလုံေရးအဖြဲ႕၏ စာေရးဝန္ထမ္းကၽြမ္းက်င္မွုအေျခခံသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၂/၂၀၁၇) သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ၇-၈-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ နံနက္ (၉:၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ လူမွုဖူလုံေရးအဖြဲ႕(႐ုံးခ်ဳပ္)၊ သင္တန္းခန္းမ(၁)၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အခမ္းအနားသို႔ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမွုဖူလုံေရးအဖြဲ႕၊ ညႊန္ၾကားေရးမွူးမ်ား၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွူး မ်ား၊ သင္တန္းနည္းျပမ်ား၊ သင္တန္းအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသား/သူ (၅၉) ဦး တို႔တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
အဆိုပါ သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမွုဖူလုံေရးအဖြဲ႕၊ ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္(ကိုယ္စား)၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွူး၊ ဦးတင္ကိုကိုမွ သင္တန္းဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး သင္တန္းတာဝန္ခံ၊ သုေတသနႏွင့္စီမံကိန္းဌာန၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွူး၊ ေဒၚစုစုလွိုင္မွ သင္တန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ားအား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရွင္းလင္း၍ အခမ္းအနားကို နံနက္ (၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ႐ုတ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းကာလမွာ ၇-၈-၂၀၁၇ ရက္ေန႔မွ ၂၂-၈-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ထိ ရက္သတၱပတ္(၂) ပတ္ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

basic1
ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္(ကိုယ္စား)၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွူး၊ ဦးတင္ကိုကိုမွ သင္တန္းဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားေနစဥ္

basic2
သင္တန္းတာဝန္ခံ၊ သုေတသနႏွင့္စီမံကိန္းဌာန၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွူး၊ ေဒၚစုစုလွိုင္မွ သင္တန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ားအား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရွင္းလင္းေနစဥ္