လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့်အညီအကျိုးခံစားခွင့်များခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်း

၁။      စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊  မုံရွာမြို့၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံးအစည်းအဝေးခန်းမ၌ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့်အညီ အကျိုးခံစားခွင့်များ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်း အခမ်းအနားကို ၄-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး၊ မုံရွာမြို့တွင် အကျုံးဝင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် စီနိုဟိုက်ဒရိုကုမ္ပဏီမှ အာမခံအလုပ်သမား ဦးတင်ဆန်းအောင်၏ အလုပ်တွင် ထိခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးခြင်းအတွက် နာရေးစရိတ်နှင့် ကျန်ရစ်သူအကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်း ငွေကျပ် ၁၆,၃၈၃,၀၀၀/-ကို အာမခံအလုပ်သမား၏ ဇနီးဒေါ်ခိုင်သဉ္ဇာဦးအား စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး လူမှုဖူလုံရေးရုံး၊ တိုင်းဒေသကြီးတာဝန်ခံရှိ ဦးသန်းနိုင်ဦးမှ ပေးအပ်ခဲ့ပြီး အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိသူကိုယ်စား စီနိုဟိုက်ဒရိုကုမ္ပဏီမှ အာမခံအလုပ်သမား ဦးလှရွှေမှ ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

၂။       ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊  ပဲခူးမြို့၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့်အညီ အကျိုးခံစားခွင့်များ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်းအခမ်းအနားကို ၅-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး၊ ညောင်လေးပင်မြို့တွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းဌာနမှ အာမခံအလုပ်သမား ဦးကျော်လင်း၏ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးခြင်းအတွက်  ကျန်ရစ်သူအကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်း ငွေကျပ် ၉,၀၀၀,၀၀၀/-ကို အာမခံအလုပ်သမား၏ဇနီး ဒေါ်ဖြူမအားလည်းကောင်း၊ အာမခံအလုပ်သမား ဦးဝင်းလှိုင်၏ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးခြင်းအတွက် ကျန်ရစ်သူအကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံး ငွေရင်း ငွေကျပ် ၅,၄၀၀,၀၀၀/-ကို အာမခံအလုပ်သမား၏ဇနီး ဒေါ်လဲ့လဲ့ဝင်းအားလည်းကောင်း၊  မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး၊ ပဲခူးမြို့တွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် အမှတ်(၃၃)သစ်စက်မှ  အာမခံ အလုပ်သမား ဦးကျော်လွင်ဦး၏ နာရေးစရိတ်ငွေကျပ် ၉၆၈, ၂၂၀/- ကို အာမခံအလုပ်သမား၏ဇနီး ဒေါ်ထားအားလည်းကောင်း၊  Sunforce ကုမ္ပဏီမှ အာမခံအလုပ်သမား ဦးကျော်ကိုကိုနိုင်၏ အလုပ်တွင် ထိခိုက်မှုကြောင့် လုပ်အားဆုံးမှု(၄၀%)အတွက် အမြဲတမ်းမသန်စွမ်းမှုအကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်း ငွေကျပ် ၂,၅၄၀,၁၆၀/-ကို အာမခံအလုပ်သမား ဦးကျော်ကိုကိုနိုင်တို့အားလည်းကောင်း၊ ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးဦးညွှန့်ရွှေ မှပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး၊ ဖြူးမြို့တွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် မြန်မာ့မီးရထား ဌာနမှ အာမခံအလုပ်သမား ဦးကျော်မင်းထိုက်၏ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးခြင်းအတွက် ကျန်ရစ်သူအကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်း ငွေကျပ် ၄,၈၆၀,၀၀၀/-ကို အာမခံအလုပ်သမား၏မိခင် ဒေါ်အုန်းမြင့်အားလည်းကောင်း၊ မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးရုံး၊ တောင်ငူမြို့တွင် အကျုံးဝင်မှတ်ပုံတင်ထား သည့် မြန်မာ့မီးရထားဌာနမှ အာမခံအလုပ်သမားဦးထွန်းထွန်းစိန်၏အလုပ် တွင်ထိခိုက်မှုကြောင့် လုပ်အားဆုံးရှုံးမှု (၅၀%)အတွက် အမြဲတမ်းမသန်စွမ်းမှုအကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်း ငွေကျပ် ၃,၉၆၉,၀၀၀/- ကို အာမခံအလုပ်သမား ဦးထွန်းထွန်းစိန်အားလည်းကောင်း၊ ပဲခူးမြို့၊ ကမ္ဘာ့ရတနာ ဘဏ်မှ အာမခံအလုပ်သမား ဒေါ်အေးအေးမော်၏ နာရေးစရိတ်ငွေကျပ် ၉၈၀,၀၀၀/- ကို အာမခံ အလုပ်သမား၏မောင်ဖြစ်သူ ဦးအောင်မျိုးခိုင်အားလည်းကောင်း၊  Tan Chaung ကုမ္ပဏီ မှ အာမခံ အလုပ်သမား ဒေါ်သိမ့်ဇင်မောင်၏ မီးဖွားမှုနှင့်မီးဖွားစရိတ်အတွက် ၈၁၈,၀၀၀/- အား အာမခံ အလုပ်သမား ဒေါ်သိမ့်ဇင်မောင်တို့အားလည်းကောင်း ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီး ဦးထွန်းထွန်းဦးမှ ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ပဲခူးမြို့၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက်မှ အာမခံအလုပ်သမား ဒေါ်မျိုးဟေမာန်နိုင်၏ မမာမကျန်းမှု မီးဖွားမှုနှင့် မီးဖွားစရိတ်အတွက် ငွေကျပ် ၅၆၃,၆၄၀/- ကို အာမခံအလုပ်သမား ဒေါ်မျိုးဟေမာန်နိုင်အား လည်းကောင်း၊ Hung Kiu(1) အထည်ချုပ်စက်ရုံမှ အာမခံအလုပ်သမား ဒေါ်အေးပို၏ အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှုကြောင့် လုပ်အားဆုံးရှုံးမှု (၃%)အတွက် အမြဲတမ်းမသန်စွမ်းမှု အကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်း ငွေကျပ် ၁၈၄,၂၁၂/- ကို အာမခံအလုပ်သမား ဒေါ်အေးပိုတို့အား လည်းကောင်း ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ တိုင်းဥပဒေအရာရှိ ဦးခင်မောင်လွင်မှ ပေးအပ်ခဲ့ပြီး၊ ပဲခူးမြို့၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက်မှ အာမခံအလုပ်သမားဒေါ်သန္တာနွယ်ဦး၏ မီးဖွားမှုနှင့်မီးဖွားစရိတ် အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ငွေကျပ် ၅၂၈,၆၆၀/- ကို  အာမခံအလုပ်သမား ဒေါ်သန္တာနွယ်ဦးအားလည်း ကောင်း၊ Karisma  Apparel အထည်ချုပ်စက်ရုံမှ အာမခံအလုပ်သမား ‌ဒေါ်နီလာဦး၏ ဆေးဘိုးပြန် အမ်းငွေကျပ် ၁၀၃,၅၀၀/- ကို အာမခံအလုပ်သမား ဒေါ်နီလာဦးတို့အားလည်းကောင်း ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီးလူမှုဖူလုံရေးရုံး၊ တိုင်းဒေသကြီးတာဝန်ခံ အရာရှိ ဒေါ်ကေသီခိုင်မှပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ အကျိုး ခံစားခွင့်ရရှိသူများကိုယ်စား တောင်ငူမြို့၊ မြန်မာ့မီးရထားဌာနမှ အာမခံအလုပ်သမားဦးထွန်းထွန်းစိန် မှ ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။