နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း

နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများ
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေလ မှ ဒီဇင်ဘာလ အတွင်း
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ မှ ဧပြီလ အတွင်း အပြည့်အစုံ.... (322)


လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်မြှင့်တင်ရေးဆပ်ကော်မတီ၏ HRD လုပ်ငန်းစဉ်များ (၅/၂၀၁၂) HRD လုပ်ငန်းစဉ်များ အပြည့်အစုံ ဖတ်ရှုရန် . . . (297)

အာဆီယံလုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကွန်ယက်

(ASEAN Occupational Safety and Health Network)

အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများရှိ အလုပ်သမားများ၏ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်း ရေးနှင့် ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အာဆီယံ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေး ကွန်ယက်တည်ထောင်မှုဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (M.O.U on Establishment of ASEAN Occupational Safety and Health Network ) ကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ ၊ အလုပ်သမား ဝန်ကြီးဌာန၊အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေ စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန သည် ၂၀ဝဝ ပြည့်နှစ် ၊ သြဂုတ်လတွင် အခြားအာဆီယံ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့်အတူ ပါဝင် လက်မှတ်ရေးထိုး ခဲ့ကြ ပါသည်။

Coordinating Board Meeting တက်ရောက်ခြင်းနှင့်လက်ခံကျင်းပခြင်း

ASEAN-OSHNET ၏M.O.U ( Memorandum Of Understanding ) သဘောတူညီချက်အရ ASEAN-OSHNET ညှိနှိုင်းရေးမှူးများ အဖွဲ့အစည်းအဝေး (ASEAN – OSHNET Coordinating Board Meeting ) ကို တစ်နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ အိမ်ရှင်နိုင်ငံ အဖြစ် လက်ခံ ကျင်းပခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံက ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ခြင်းနှင့် အိမ်ရှင်နိုင်ငံအဖြစ် လက်ခံ ကျင်းပခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

 

ASEAN-OSHNET Coordinating Board Meeting တက်ရောက်ခဲ့သူများစာရင်း
စဉ် အကြိမ်
မြောက်
ကျင်းပသည့်
ကာလ
ကျင်းပသည့်
နိုင်ငံ
အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူများ
၁၅ 17th CBM ၂၆.၄.၁၆ မှ
၂၈.၄.၁၆ ထိ
ဗီယက်နမ် ဦးဝင်းရှိန်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
ဦးဥက္ကာသိန်း၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
၁၄ 16th CBM ၂၁.၄.၁၅ မှ
၂၃.၄.၁၅ ထိ
ထိုင်း ဦးညွန့်ဝင်း၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
ဦးလှမျိုးအောင်၊ လ/ထညွှန်ကြားရေးမှူး
၁၃ 14th CBM ၈.၄.၁၃ မှ
၉.၄.၁၃ ထိ
မြန်မာ ဦးဝင်းရှိန်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
၁၂ 12th CBM ၆.၄.၁၁ မှ
၇.၄.၁၁ ထိ
လာအို ဦးဝင်းရှိန်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
ဦးစိုးဝင်းစိန်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
၁၁ 11th CBM ၂၀.၄.၁၀ မှ
၂၂.၄.၁၀ ထိ
အင်ဒိုနီးရှား ဦးအောင်စံတင်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
ဦးထွန်းသန်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး
၁၀ 10th CBM ၈.၄.၀၉ မှ
၉.၄.၀၉ ထိ
ကမ္ဘောဒီးယား ဦးအောင်စံတင်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
ဦးတင်ကိုကိုနိုင်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး
9th CBM ၂၂.၄.၀၈ မှ
၂၂.၄.၀၈ ထိ
မလေးရှား ဦးစောနိုင်၊ အထွေထွေမန်နေဂျာ
ဦးတင်ကိုကိုနိုင်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
8th CBM ၂၄.၄.၀၇ မှ
၂၅.၄.၀၇ ထိ
ဘရုနိုင်း ဦးအောင်စံတင်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
ဦးထွန်းသန်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး
7th CBM ၅.၄.၀၆ မှ
၆.၄.၀၆ ထိ
မြန်မာ ဦးတင်အောင်ဝင်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
နှင့် အကြီးအကဲများ
6th CBM ၁၇.၃.၀၅ မှ
၁၉.၃.၀၅ ထိ
ဗီယက်နမ် ဦးကျော်သန်း၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
ဦးမျိုးဝေ၊ ဦးစီးအရာရှိ(စီမံ ၃)
5th CBM ၆.၄.၀၄ မှ
၁၀.၄.၀၄ ထိ
ထိုင်း ဦးတင်ဝင်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
ဦးမျိုးဝေ၊ ဦးစီးအရာရှိ(စီမံ ၃)
4th CBM ၂၂.၇.၀၃ မှ
၂၄.၇.၀၃ ထိ
စင်္ကာပူ ဦးတင်ဝင်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
ဦးမျိုးဝေ၊ ဦးစီးအရာရှိ(စီမံ ၃)
3th CBM ၁၈.၄.၀၃ မှ
၁၉.၄.၀၃ ထိ
ဖိလစ်ပိုင် ဦးမြင့်စိန်၊ ဒုတိယအတွင်းဝန်
ဖိလစ်ပိုင်နို်င်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံး
2th CBM ၁၇.၄.၀၂ မှ
၁၉.၄.၀၂ ထိ
မလေးရှား ဒေါ်ကြည်ကြည်စိန်၊ ပထမအတွင်းဝန်
မလေးရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာသံရုံး
1th CBM ၂.၄.၀၀ မှ
၃.၈.၀၀ ထိ
အင်ဒိုနီးရှား ဦးတင်ဝင်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
ဦးမျိုးဝေ၊ ဦးစီးအရာရှိ(စီမံ ၃)

 

ASEAN-OSHNET အဖွဲ့ကြီးက ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ကဏ္ဍများ

အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများပါဝင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည့် အာဆီယံ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးကွန်ယက် တည်ထောင်မှုဆိုင်ရာ နားလည်မှု စာချွန်လွှာအရ အာဆီယံနိုင်ငံများရှိ အလုပ်သမားများ၏ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးကိစ္စရပ်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက် ဖလှယ်ရေး ကဏ္ဍ၊ လေ့ကျင့်ပညာပေးရေး ကဏ္ဍ၊ သုတေသနပြုရေးကဏ္ဍ၊ စံနှုန်းများ သတ်မှတ်ရေးကဏ္ဍနှင့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံစစ်ဆေးရေး ကဏ္ဍ တို့နှင့် ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်း စီမံကိန်းများကို အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအနေဖြင့် မိမိတို့နိုင်ငံ၏ လူ့စွမ်းအား၊ ငွေကြေးအင်အား နှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ဦးဆောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကျန်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်လျှက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများအားလည်း ကဏ္ဍအလိုက်ဖော်ပြထားရှိပါသည်။

  • သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်ရေးကဏ္ဍ

သတင်းအချက် အလက် ဖလှယ်ရေး ကဏ္ဍနှင့် သက်ဆိုင်သည့် စီမံကိန်း ဖြစ်သော ASEAN-OSHNET Homepage စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ထိုင်းနိုင်ငံက Coordinator အဖြစ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ယင်းစီမံကိန်း အရ မိမိတို့နိုင်ငံ အသီးသီး၏ National Safety and Health Profile အား Homepage လွှင့်တင်ရေးအတွက် Web Design ရေးဆွဲ လျှက်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် သတင်း အချက်အလက် ဖလှယ်ရေး ကဏ္ဍ နှင့် သက်ဆိုင်သည့် စီမံကိန်း ဖြစ်သော Computer Based Network for ASEAN-OSHNET စီမံကိန်း နှင့် ပတ်သက်သည့် Workshop on Computer Based Network for Computer Based Network for ASEAN – OSHNET အား ၂၀ဝ၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၇-၁၉) ရက်နေ့က အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဂျော့ဂျာကာတာမြို့တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ ဤဦးစီးဌာနမှ ကိုယ်စားလှယ် (၂)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပြီး Personal Computer (၂)စုံ လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် AO – Mail (ASEAN – OSHNET Intramail) တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ Website လွှင့်တင်ရန် ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိပါသည်။

  • လေ့ကျင့် ပညာပေးရေး ကဏ္ဍ

လေ့ကျင့် ပညာပေးရေး ကဏ္ဍတွင် ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံသည် Coordinator အဖြစ် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိရာ ၂၀ဝဝ ပြည့်နှစ်မှ ၂၀ဝ၇ ခုနှစ်ကာလ အတွင်း ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက ပြုလုပ်သည့် Training for Occupational Safety and Health in S. M . Es သင်တန်းသို့ သင်တန်းသား (၆)ဦး၊ စင်္ကာပူနိုင်ငံက ပြုလုပ်သည့် သင်တန်းသို့ သင်တန်းသား Safety Officer Training Course (၇)ဦး၊ မလေးရှား နိုင်ငံက ပြုလုပ်သည့် Train the Trainer Competency Safe Handling of Forklift Truck သင်တန်းသို့ သင်တန်းသား (၁)ဦးနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံကပင် ပြုလုပ်သည့် Safety and Health Training Course သို့ သင်တန်းသား (၂)ဦးစေလွှတ်ခဲ့ပါသည်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင် Capability Building on Assessment and Control of Occupational Safety and Health Hazards သင်တန်းကို ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် (၂)ကြိမ် သင်တန်းသား (၉)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ASEAN +3 OSHNET နိုင်ငံ ၊ Safety and Health ဆွေးနွေးပွဲတွင် အရာထမ်း(၂)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ၂၀ဝ၈ ခုနှစ်၌ OSH သင်တန်းတွင် သင်တန်းသား (၁)ဦး၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ် တွင် International OSH အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် အရာထမ်း(၂)ဦး တက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွင် ၂၀ဝ၉ ခုနှစ်၌ ဒဿမအကြိမ် အာဆီယံ Safety and Health အစည်းအဝေးတွင် အရာထမ်း(၂)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ASEAN-OSHNET Workshop Formulating of Research Strategies for OSH ဆွေးနွေးပွဲကို အရာထမ်း(၁)ဦး တက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ၌ ၂၀ဝ၈ ခုနှစ်တွင် Strengthening Human Resource Development Cooperation in the GMS အစည်းအဝေး (၁)ဦး၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် International Law သင်တန်း(၁)ဦး ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် International Training Course on Principles of Environmental Toxicology Testing and Safety Evaluation သင်တန်းသား (၃)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ၂၀ဝ၉ ခုနှစ်တွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အေဂျင်စီ နှင့် အာဆီယံ ဒေသတွင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအစီအစဉ်အရ အကောင်အထည်ဖော်မည့် သင်တန်းအတွက် ပြင်ဆင်ရန် အရာထမ်း(၁)ဦး ၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် မြေအောက်ပို့ဆောင်ရေး စီမံကိန်းအထူးလေ့လာရေးခရီးစဉ် Workplace Safety and Health ကွန်ဖရင့် (၂)ဦးနှင်‌့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် OSH သင်တန်းသား (၂)ဦး သွားရောက်ခဲ့ပါသည်။ ASEAN OSH မူဝါဒ ဆွေးနွေးပွဲ (၂)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံ၌ ၂၀ဝ၈ ခုနှစ်တွင် 9th ASEAN-OSHNET အစည်းအဝေး (၁)ဦး ၊ ၂၀ဝ၉ ခုနှစ်တွင် Safety and Health အရာရှိ သင်တန်းသား (၁)ဦး၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် OSH အရာရှိ သင်တန်းသား (၂)ဦးနှင်‌့ OSH Project Planning သင်တန်းသား (၂)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ ပါသည်။
ကိုးရီးယားနိုင်ငံ၌ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် Safety and Health အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ (၁)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၌ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ASEAN Labour Inspection ကွန်ဖရင်‌့ အစည်းအဝေး (၁)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် International Training Programme on Research Methods in Labour Studies သင်တန်းသား (၁)ဦး တက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၌ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် Asean OSHNET Workshop Formulating of Research Strategies for OSH ဆွေးနွေးပွဲကို အရာထမ်း(၁)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

အာဆီယံလုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး၊ကျန်းမာရေးကွန်ရက််

အာဆီယံလုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး၊ကျန်းမာရေးကွန်ရက််ကို အင်္ဂလိပ်လို ASEAN Occupational Safety and Health Network ဟု ခေါ်ဆိုပြီး အတိုကောက်အားဖြင့် ASEAN-OSHNET ဟု ခေါ်ဆိုသုံးစွဲကြပါသည်။
ASEAN အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအတွင်းလုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကျွမ်းကျင်မှုအကူအညီပေးခြင်း၊ သတင်းအချက်အလက်၊ အတွေ့အကြုံများဖလှယ် ခြင်းဖြင့် တပြေးညီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်၍ အာဆီယံလုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးကွန်ရက် ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် လက်မှတ်ရေးထိုး၍ အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမား ဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသည် နိုင်ငံတော်အတွက် အဓိကဆက်သွယ်ရာဌာန (Focal Point) အဖြစ်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ အာဆီယံလုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးကွန်ရက်အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံး တာဝန်အားလက်ခံဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၂၆-၄-၁၆ မှ ၂၈-၄-၁၆ ရက်နေ့ထိ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ဒါနန်းမြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် (၁၇) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံလုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးန၊ ကျန်းမာရေးကွန်ရက်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ အစည်းအဝေးနှင့် တတိယအကြိမ်မြောက် အာဆီယံလုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး၊ ကျန်းမာရေးကွန်ရက်ညီလာခံကို ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ၂၂-၅-၂၀၁၆ ရက်နေ့မှ ၄-၆-၂၀၁၆ ရက်နေ့ထိတရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဘေဂျင်းမြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခြ့သည့် လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစံစနစ်သတ်မှတ်ခြင်းသင်တန်းသို့ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးဖြိုးဝေဇော် ခေါင်းဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။
အာဆီယံလုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး၊ ကျန်းမာရေးကွန်ရက််အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများ အလိုက် ဦးတည်ဆက်သွယ်ရာဌာနများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

စဉ် နိုင်ငံအမည် ဦးစီးဌာန ၀န်ကြီးဌာန
(က) ဘရူနိုင်း အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန
(Department of Labour)
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန
(Ministry of Home Affairs)
(ခ) ကမ္ဘောဒီးယား လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်‌း ရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန(Department of Occupational Safety and Health) အလုပ်သမားနှင့်သက်မွေးပညာ လေ့ကျင်‌့သင်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန(Ministry of Labour and Vocational Training)
(ဂ) အင်ဒိုနီးရှား လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး၊ ကျန်းမာရေးစံများ ကြီးကြပ်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန(Directorate of Occupational Safety and Health Norm Supervision) လူ့စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန
(Ministry of Manpower)
(ဃ) လာအို အလုပ်သမားရေးရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန(Labour Management Department) အလုပ်သမားနှင့် လူမှုဝန်ထမ်းဝန်ကြီးဌာန
(Ministry of Labor & Social Welfare)
(င) မလေးရှား လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်‌း ရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန Department of Occupational Safety and Health လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာန
Ministry of Human Resources
(စ) မြန်မာ အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေ စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန Factories and General Labour Laws Inspection Department အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနMinistry of Labour, Immigration and Population
(ဆ) ဖိလစ်ပိုင် လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်‌း ရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနDepartment of Occupational Safety and Health အလုပ်သမားနှင့် အလုပ်အကိုင်ဝန်ကြီးဌာန
Ministry of Labour and Employment
(ဇ) စင်္ကာပူ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်‌း ရေးနှင့် ကျန်းမာရေး Occupational Safety and Health လူ့စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန
Ministry of Manpower
(စျ) ထိုင်း အလုပ်သမားရေးရာ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် သက်သာချောင်ချိရေးဦးစီးဌာန Department of Labour Protection and Welfare အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန
Ministry of Labour
(ည) ဗီယက်နမ် လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်‌း ရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနDepartment of Occupational Safety and Health အလုပ်သမား၊ မသန်မစွမ်းနှင့်လူမှု ရေးရာဝန်ကြီးဌာန
Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs

အာဆီယံ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း‌ရေးနှင့် ကျန်းမာရေးကွန်ရက် အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံး

အာဆီယံ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးကွန်ရက် အတွင်းရေးမှူး ချုပ်ရုံးကို သုံးနှစ်တစ်ကြိမ် အက္ခရာစဉ်အလိုက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရပြီး အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံး တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့မှုမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

စဉ် ခုနှစ် နိုင်ငံ
၂၀၀၂-၂၀၀၅ အင်ဒိုနီးရှား
၂၀၀၅-၂၀၀၈ မလေးရှား
၂၀၀၈-၂၀၁၁ လာအို
၂၀၁၁-၂၀၁၄ ဖိလစ်ပိုင်
၂၀၁၄-၂၀၁၇ စင်္ကာပူ
၂၀၁၇-၂၀၂၀ မြန်မာ

အာဆီယံ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်‌ရေးနှင့် ကျန်းမာရေးကွန်ရက် ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ အစည်းအဝေးသို့ ဖိတ်ကြားသည့် နိုင်ငံများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ

အာဆီယံ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်‌ရေးနှင့် ကျန်းမာရေးကွန်ရက် ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ အစည်းအဝေးသို့အဖွဲ့ဝင် (၁၀)နိုင်ငံအပြင် အောက်ပါနိုင်ငံများ၊ အဖွဲ့အစည်းများအား ဖိတ်ကြား လေ့ရှိပါသည်-

စဉ် နိုင်ငံ/အဖွဲ့အစည်း တက်ရောက်ခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း မှတ်ချက်
အဖွဲ့ဝင်(၁၀)နိုင်ငံ သက်ဆိုင်ရာဌာနများ
အာဆီယံ+၃
တရုတ် State Administration of Work Safety, SAWS
ဂျပန် Ministry of Health , Labour and Welfare, MHLW
ကိုရီးယား Korea Occupational Safety and Health Agency, KOSHA
ILO
UNITAR
EU-OSHA
ISSA(Mining)
IALI(Mining)
GIZ(Mining)
ASETUC(Mining)

အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ မေတ္တာရပ်ခံချက်ဖြင့် အဆိုပါနိုင်ငံက ဆက်သွယ်ထားသည့် အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုခုအား ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ အစည်းအဝေးမကျင်းပမီ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက် နိုင်ခွင့် ရှိ/မရှိ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးသို့ ပေးပို့မေးမြန်းလေ့ရှိပါသည်။ ဥပမာ – ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် 15th CBM အစည်းအဝေးတွင် စင်္ကာပူနိုင်ငံမှ IALI အဖွဲ့အား တက်ရောက်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ဖူးပါသည်။
ထိုသို့ အဖွဲ့ဝင်တစ်နိုင်ငံက မေတ္တာရပ်ခံလာပါက အတွင်းရေးမှူးချုပ်က မေတ္တာ ရပ်ခံထားသည့် အဖွဲ့အစည်း၏ အချက်အလက်များနှင့်အတူ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ သဘောထား အား ရယူရပြီး အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအများစုက လက်သင့်ခံပါက အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန် အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းအား အတွင်းရေးမှူးချုပ်က အဖွဲ့ဝင်များကိုယ်စား တရားဝင် ဖိတ်ကြား ပေးရမည် ဖြစ်သည်။ ASEAN-OSHNET Excellence Award and Best Practices Award စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ လုပ်ငန်းရှင်များမှ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာ ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအပေါ် ပိုမိုစိတ်ဝင်စားတက်ကြွလာစေရန်နှင့် နားလည်မှု ပိုမိုမြှင့်မာလာစေရန် ရည်ရွယ်၍ အာဆီယံလုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင်‌့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကွန်ယက်ကပေးအပ်သည့် ဆုအတွက် ဆုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့အား ၁၂-၈-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးရုံးခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ဆုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအဝေးအား အကြိမ်ကြိမ် ကျင်းပခဲ့ပြီး စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများမှ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန် သတင်းစာမှ ကြော်ငြာခြင်း၊ လျှောက်လွှာ များ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ပဏာမအကဲဖြတ်ရွေးချယ်ခြင်း စသည်တို့အား အဆင့်ဆင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ယှက်ပြိုင်ခဲ့သော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများမှ ပဏာမ အဆင့်ဝင်စက်ရုံများကို ၁၇-၁-၁၆ ရက်နေ့တွင် ဆုများပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၇-၄-၁၆ ရက်နေ့ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ဒါနန်းမြို့တွင်ကျင်းပသည့် ASEAN-OSHNET အစည်းအဝေးမှ Excellence Award ဆုအတွက် FAME ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံနှင့် Best Practice Award ဆုအတွက် Proven Technology Industry Co.ltd (TOYO Battery ) မှလည်းကောင်း အသီးသီးရရှိခဲ့မှု အပေါ် ဂုဏ်ပြုပွဲအား ပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးပါဝင်သည့် ဂုဏ်ပြုပွဲအား ၂၂-၅-၁၆ ရက်နေ့တွင် UMFCCI ၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

ကိုရီးယားနိုင်ငံလုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကျန်းမာရေးအေဂျင်စီ

၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံလုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးစနစ် အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ရန်် Enhancement of Occupational Safety and Health System in Myanmar Project အား ကိုရီးယားနိုင်ငံ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေး အေဂျင်စီ(Korea Occupational Safety and Health Agency, KOSHA)နှင့် ပူးပေါင်း၍ တစ်နှစ်သက်တမ်း သဘောတူစာချုပ် (Letter of Agreement)ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး ၁၇-၂-၂၀၁၄ ရက်နေ့တွင် ၃နှစ် သက်တမ်းဆောင်ရွက်မည့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (MoU) ကိုလက်မှတ်ရေး ထိုးကာ KOSHA မှ ကျွမ်းကျင်သူများလာရောက်၍ သင်တန်းပို့ချခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ စစ်ဆေးရေး အရာရှိများကို ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ သင်တန်းစေလွှတ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအသိစိတ်ဓါတ်မြှင့်တင်နိုင်ရေး ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာ Poster နှင့် Sticker များဖြန့်ဝေရန် ကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ စစ်ဆေးရေးအရာရှိများအတွက် Safety hats and Shoes များပံ့ပိုးခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။

ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံ၏ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာ‌ရေးကဏ္ဍများ နှင့်စပ် လျဉ်း၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သည် ၂၃-၁၀-၂၀၁၂ရက်နေ့တွင် JICA ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် လည်း ကောင်း၊၂-၁၀-၂၀၁၃ ရက်နေ့တွင် NIPPON KOEI Co.., Ltd မှ စီမံကိန်းမန်နေဂျာ Mr. Toshihiro KATO နှင့်လည်းကောင်းအသီးသီးတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဂျပန်နိုင်ငံမှ Senior Volun -teer စေလွှတ်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရ-၄-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေ စစ်ဆေးရေး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် JICA ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့၊ Volunteer စီမံကိန်းရေးဆွဲ Mr. Tetsuya Honda၊ လက်ထောက် အရာရှိ ဒေါ်အေးမြလင်းတို့ နှင့်လည်း တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရသို့ ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရမှ လုပ်အားပေးများ စေလွှတ်ရေးဆိုင်ရာစာချွန်လွှာ (မူကြမ်း) အပေါ် သဘောထားမှတ်ချက်ပေးပို့ခဲ့ပြီး ၆-၂-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ချုပ်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်သံရုံးမှကောင်စစ်ဝန် Mr.Hideaki Matsuo ဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှ Ms.Takeda Yuriko နှင့် Mr. Tsuchiya Tatsuo တို့ အားအကြီးတန်းလုပ်အားပေးအဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးရန် ၁၁-၂-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင်ကျင်းပသည့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၆/၂၀၁၆) မှ သဘောတူခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရမှ နိုင်ငံရပ်ခြားသို့လုပ်အားပေးများစေလွှတ်ရေး စာချွန်လွှာဆိုင်ရာညှိနှိုင်းအစည်း အဝေးအား၂၉-၂-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီး ဌာန၌ ကျင်းပရာဂျပန်သံရုံးမှတာဝန်ရှိသူများ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှတာဝန်ရှိသူများနှင့် အလုပ်ရုံ နှင့် အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူး (အလုပ်ရုံ)တို့ တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ Senior Volunteer Ms. Yuriko TAKEDA သည် ၄-၃-၂၀၁၆ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းမှစတင်၍ လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။

ဒိန်းမတ်နိုင်ငံနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း

မိမိတို့ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ဒိန်းမတ်ဘုရင်နိုင်ငံအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်း၍ လုပ်ငန်းခွင် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတိုးတက်စေရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားများအတွက် လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေး အဆင့်မြှင့်တင်ရေး စီမံကိန်းအကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် (၃)နှစ်သက်တမ်းရှိနားလည်မှုစာချွန်လွှာ (MoU) ကို ၉-၆-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျီနီဗာမြို့၌ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာလနှင့် အောက်တိုဘာ လတို့တွင် အလုပ်ရုံစစ်ဆေးရေးအရာရှိများအတွက် လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာသင်တန်း (၂) ကြိမ် ပို့ချပေးခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါနားလည်မှုစာချွန်လွှာ (MoU) အရစီမံကိန်းအဆိုပြုလွှာ ( Project Document Proposal) ဖော်ထုတ်ရေးဆွဲဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သဖြင့် စီမံကိန်းအဆိုပြုလွှာတွင် ပါဝင်ရမည့် အကြောင်းအရာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ် Mr. Martin Engmann Jensen နှင့် အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တို့ ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ၅-၂-၂၀၁၆ ရက်နေ့ တွင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဒိန်းမတ်သံအမတ်ကြီး Mr. Peter Lysholt Hansen က စီမံကိန်းအဆိုပြုလွှာအပေါ် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် Mr. Peter Stensgaard Morch အနေဖြင့် ၂၅-၁-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးဖြစ်၍ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အတည်ပြု လက်မှတ် ရေးထိုးပေးစေလိုကြောင်း တရားဝင်အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့လာခဲ့ပါသည်။ ၁၇-၂-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအေးမြင့်ဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့က မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဒိန်းမတ်သံအမတ်ကြီးဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အားနေပြည်တော်၊ ဝန်ကြီးရုံးခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံပြီး စီမံကိန်းအဆိုပြုလွှာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါစီမံကိန်းအဆိုပြု လွှာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၁၇-၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲဖြင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးသို့လည်းကောင်း၊ အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာနသို့လည်းကောင်း၊ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန သို့လည်းကောင်း သဘောထားမှတ်ချက်များ အသီးသီးတောင်းခံခဲ့ပါသည်။ ၂၅-၂-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင်ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးမှလည်းကောင်း၊ ၂၄-၂-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှလည်းကောင်း၊ ၄-၃-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာနမှလည်းကောင်း သဘောထားမှတ်ချက်များကို အသီးသီးပြန်လည်ပေးပို့လာသဖြင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး က အဆိုပါ သဘောထား မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်၍ စီမံကိန်း အဆိုပြုလွှာလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရန် ရ-၃-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးသို့ ပေးပို့တင်ပြ ထားရာ ၁၀-၃-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ ခွင့်ပြုကြောင်းသဘောထား မှတ်ချက် ပြန်လည်ပေးပို့ လာပါသည်။ ၂၄-၃-၁၆ ရက်နေ့တွင် စီမံကိန်းအဆိုပြုလွှာ (မူကြမ်း) ကို ၁၀/၂၀၁၆ ကြိမ်မြောက် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှ သဘောတူခွင့်ပြုခဲ့ပြီး ၂၈-၃-၁၆ ရက်နေ့ တွင် ဦးဝင်းရှိန်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စီမံကိန်းအဆို ပြုလွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးမှု အခြေအနေ ကို ပြည်ထောင်စုရှေ့နေ ချုပ်ရုံး သို့ မိတ္တူ(၃)စောင်နှင့် အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာနသို့ မိတ္တူ(၁)စုံနှင့် Soft Copy တို့ကိုပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဒိန်းမတ်သံရုံး Mr. Martin Engmann Jensen ထံသို့လဲပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ ၂၁-၄-၁၆ ရက်နေ့တွင် ဦးသိန်းဆွေ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် H.E Mr Peter Lysholt Hansen တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ၁၈-၅-၁၆ ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်၊ လွတ်တော်အဆောက်အအုံရေးရာဆောင်၌ ဦးဝင်းစိန်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် တောင်သူလယ်သမားနှင့် အလုပ်သမားရေး ရာကော်မတီ ဥက္ကဌနှင့် ဒိန်းမတ်သံအမတ် Mr. Peter Lysholt Hansen နှင့်အဖွဲ့တို့ တွေ့ဆုံ၍ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံမှ လုပ်ငန်း ခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရေးနှင့် ကျန်းမာရေးကိစ္စရပ်များအတွက် အကူအညီပေးအပ်လိုကြောင်းနှင့် အထောက်အပံ့ ပေးနိုင်သည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်ပတ်သတ်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း

မိမိတို့ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့မှု ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် Safe and Health Youth Project စီမံကိန်းအရ ၂၁-၆-၂၀၁၆ ရက်နေ့မှ ၂၂-၆-၂၀၁၆ ရက်နေ့ထိ Parami Hotel တွင် ကျင်းပသည့် SHY Project အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေး လုပ်ငန်း တာဝန်များ ဖော်ထုတ်သတ်မှတ်ရေး ဆိုင်ရာဆွေး နွေးညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ခြင်းနှင့် မဟာဗျူဟာမြောက် စီမံချက်ချမှတ်ခြင်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ တာဝန်ခံအရာထမ်း (၃) ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။