အနည်းဆုံးအခကြေးငွေ နှင့် လုပ်ခပေးရေးဆိုင်ရာပြဌာန်းချက်

အခကြေးငွေနှင့် လုပ်ခပေးရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

ရည်ရွယ်ချက်
 1. အခကြေးငွေများကို အချိန်မှန်ရရှိစေရန်နှင့် အခကြေးငွေများကို မတရားဖြတ်တောက်မှု မရှိစေရန်။
အခကြေးငွေ
 1. နာရီပိုင်း၊ နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ်၊ အခြားအချိန်ပိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးသဖြင့် ရသင့်သော အခကြေးငွေ နှင့် လုပ်ခလစာ
 2. ပါဝင်ခြင်း (အချိန်ပိုလုပ်ခ၊ စုကြေးငွေ)
 3. မပါဝင်ခြင်း(ခရီးစရိတ်၊ ခေတ္တစိုက်ငွေ၊ လမဖ ခံစားခွင့်၊ ဥပဒေအရ ထည့်ဝင်ကြေး၊ နေထိုင်စားသောက်စရိတ်၊ ဓါတ်အား၊ ရေဘိုး၊ အခွန်အခ၊ ပင်စင်နှင့် လုပ်သက်ဆု)
အခကြေးငွေ ပေးချေခြင်း
 1. ပြည်တွင်းသုံး၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေ
 2. ငွေသား၊ ချက်လက်မှတ်၊ ဘဏ်စာရင်း
 3. ငွေသားတစ်ချို့တစ်ဝက်နှင့် ပစ္စည်းတစ်ချို့တစ်ဝက်
 4. စစ်မှုထမ်းအထူးခွင့် ရက်ပေါင်း (၆၀)
ပေးချေရန်ကာလ
 1. အလုပ်ပြီးဆုံးခြင်း၊ အလုပ်သမားနှင့် သဘောတူခြင်း
 2. တစ်လထက် မကျော်စေရ
 3. အမြဲတမ်းအတွက် လစဉ်ပေးချေရန်
 4. (၁၀၀)ဦးထက်မပိုပါက ကာလအပိုင်းအခြား ကုန်ဆုံးသည့်နေ့
 5. (၁၀၀) ဦးထက်ပိုပါက ကာလအပိုင်းအခြားကုန်ဆုံးပြီးနောက် (၅)ရက်အတွင်း
 6. အလုပ်မှရပ်စဲလျှင် အလုပ်ဖွင့်ရက် (၂)ရက်အတွင်း
 7. သေဆုံးလျှင် (၂)ရက်အတွင်း
 8. ဆန္ဒအရ နှုတ်ထွက်လျှင် ကာလအပိုင်းအခြား ကုန်ဆုံးသည့်နေ့
အခကြေးငွေမှဖြတ်တောက်ခြင်း
 1. အလုပ်မဆင်းခြင်း
 2. နေထိုင်ကကြိုပို့ယာဉ်၊ စားသောက်စရိတ်၊ လျှပ်စစ်၊ ရေဘိုး၊ ဝင်ငွေခွန်၊ မှားယွင်း၍ ပိုပေး သောငွေ
 3. ကြိုတင်ထုတ်ပေးငွေ၊ စိုက်ထုတ်ငွေ၊ စုငွေ၊ ဥပဒေအရ ထည့်ဝင်ကြေးငွေ
 4. တရားရုံး၊ ခုံသမာဓိကောင်စီ၊ ခုံသမာဓိအဖွဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်
 5. တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်ပျက်ကွက်မှုမှအပ (၅၀%) ထက် မပိုစေရ
အခကြေးငွေမှ ဖြတ်တောက်ရန်နည်းလမ်း
 1. ဦးစီးဌာန၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် ယူရမည်
 2. ခွင့်ပြုချက်ကို အများမြင်သာသောနေရာတွင် ကပ်ထားရမည်
 3. ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးထက် မပိုစေရ
 4. ဖြေရှင်းခွင့် ပေးရမည်
 5. လစဉ်အခကြေးငွေမှ တစ်လလျှင် ၅% ထက် မပိုစေရ
 6. (၁၆)နှစ်အောက် ဖြတ်တောက်ခြင်း မပြုရ
 7. ပေးချေရန်ကာလကို အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမား သဘောတူညီမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင် သည်
 8. မှတ်တမ်းရေးသွင်း ထားရှိရမည်
 9. အလုပ်သမား အကျိုးရှိမည့်ကိစ္စတွင် သုံးရမည်
ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
 1. ပျက်ကွက်သည့်နေ့မှ (၆)လအတွင်း စစ်ဆေးရေးအရာရှိထံ တင်ပြရန်
 2. စစ်ဆေးရေးအရာရှိမှ သင့်လျော်သည့်အမိန့်ချမှတ်
 3. အမိန့်ကိုမကျေနပ်ပါက စစ်ဆေးရေးအရာရှိချုပ်ထံ ရက်ပေါင်း (၃၀)အတွင်း အယူခံဝင်နိုင်
 4. စစ်ဆေးရေးအရာရှိချုပ်မှ သင့်လျော်သောအမိန့် ချမှတ်နိုင်
 5. စစ်ဆေးရေးအရာရှိချုပ်မှ ချမှတ်သည့်အမိန့်သည် အပြီးအပြတ်ဖြစ်သည်
ပြစ်မှုနှင့် ပြစ်ဒဏ်များ
 1. အခကြေးငွေပေးရန် ပျက်ကွက်ခြင်း၊ ကာလကျော်လွန်ခြင်း၊ ဖြတ်တောက်ခြင်း(၃)လ ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်၊ ငွေဒဏ် အနည်းဆုံး ကျပ်နှစ်ဆယ်သိန်း၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်စလုံး
 2. ထပ်မံကျူးလွန်ခြင်း ထောင်ဒဏ်(၆)လထိ၊ ငွေဒဏ်အနည်းဆုံး ကျပ်ငါးဆယ်သိန်း၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်စလုံး၊