ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေနှင့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များ

ဥပဒေများ ပြဋ္ဌာန်းရေးဆွဲမှု အခြေအနေ

ဦးစီးဌာန အနေဖြင့် နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အလုပ်သမားများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ရန် ဥပဒေများ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက် ရေးဆွဲခြင်း၊ အသစ်ရေးဆွဲခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေး ဥပဒေ(မူကြမ်း) အသစ်ရေးဆွဲ၍ ၁၈-၃-၂၀၁၇၊ ၄-၆-၂၀၁၇၊ ၁၇-၂-၂၀၁၈၊ ၂၇-၂-၂၀၁၈ ရက်နေ့တို့တွင် ဦးစီး ဌာနရှိ တာဝန်ခံအရာရှိများမှ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်း ကော်မတီ၌ သွားရောက် ဆွေးနွေး ခဲ့ခြင်း၊ ၉-၃-၂၀၁၈ ရက်နေ့၊ ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး၌ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းခဲ့ခြင်း၊ ဥပဒေကြမ်းအား ၁၂-၉-၂၀၁၈ ရက်နေ့၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် သဘောတူအတည်ပြုခြင်း၊ ၈-၁၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့၊ ၁၀-၁၂-၀၁၈ ရက်နေ့တို့တွင် အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ၌ သွားရောက် ဆွေးနွေး ခဲ့ခြင်း၊ ၅-၁၂-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ဒသမပုံမှန် အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များက ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ၁၉-၁၂-၂၀၁၈ ရက်နေ့၊ ဒသမပုံမှန် အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသားလွှတ်တော်က သဘောတူ အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။