နေ့ရက် ၊ နာရီနှင့်အချိန် ပိုဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

အလုပ်လုပ်ရမည့်နေ့ရက်၊အလုပ်ချိန်နာရီနှင့် အချိန်ပိုဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

ရည်ရွယ်ချက်
  ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ-
  (က) ဆိုင်များနှင့် အလုပ်ဌာနများရှိ အလုပ်သမားများ၏ အလုပ်လုပ်ချိန်သတ်မှတ်ရန်၊
  (ခ) လုပ်ခ မှန်ကန်စွာ ရရှိရန်၊
  (ဂ) လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရန် နှင့်
  (ဃ) ကျန်းမာရေးအတွက် ရပိုင်ခွင့်များကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရန် တို့ဖြစ်ပါသည်။
အလုပ်ချိန်
 1. တစ်နေ့အလုပ်ချိန် (၈)နာရီ
 2. ရက်သတ္တပတ် တစ်ပတ်လျှင် (၄၈)နာရီ
 3. အလုပ်သမား၏ သဘောဆန္ဒ ရယူ၍ ဥပဒေနှင့်အညီ အချိန်ပိုလုပ်နိုင်
 4. အချိန်ပိုလုပ်ကိုင်ခြင်းသည် ရက်သတ္တပတ် တစ်ပတ်၌ (၁၂)နာရီထက် မပိုစေရ။
 5. အထူးကိစ္စ (၁၆)နာရီထက် မပိုစေရ။
 6. ညဉ့်သန်းခေါင် (၁၂)နာရီထက် ကျော်လွန်လုပ်ကိုင်ခြင်း မပြုရ။
နားချိန်/ပိတ်ချိန်
 1. အနည်းဆုံး မိနစ် (၃၀) အနားမပေးဘဲ တစ်ဆက်တည်း (၄)နာရီထက်ပို၍ အလုပ်မလုပ် စေရ။
 2. နားချိန်နှင့် အလုပ်ချိန် စုစုပေါင်းသည် အချိန်ပိုနှင့် နားချိန် (၁)နာရီအပါအဝင် တစ်ရက်လျှင် (၁၁)နာရီထက် မပိုစေရ။
 3. အစောင့်/ လုံခြုံရေးအဖြစ်ဖြင့် အလုပ်လုပ်သူ အနားယူရန် အားလပ်ချိန် မပေးဘဲ နေနိုင်သည်။
 4. အချိန်ပိုလုပ်ကိုင်ခြင်းသည် ရက်သတ္တပတ် တစ်ပတ်၌ (၁၂)နာရီထက် မပိုစေရ။
 5. ရက်သတ္တပတ် တစ်ပတ်လျှင် အနည်းဆုံး (၁)ရက်ကို နားရက်သတ်မှတ်ပေးရမည်။ အခကြေးငွေကို ဖြတ်တောက်ခြင်း မပြုရ။
 6. ဆိုင်နှင့် ကုန်သွယ်အလုပ်ဌာနကို ည (၁၁)နာရီနှင့် နံနက် (၅)နာရီကြား ပိတ်ထားရမည်။
 7. အများပျော်ရွှင်ရေးအလုပ်ဌာနကို နံနက် (၁)နာရီမှ နံနက် (၅)နာရီကြား ပိတ်ထားရမည်။
(၂၄)နာရီ ဖွင့်လှစ်ခြင်း
 1. လုပ်ငန်းသဘာဝအရ တစ်ရက်လျှင် (၂၄)နာရီ ဖွင့်လှစ်ရန် ဤဦးစီးဌာနသို့ ကြိုတင်၍ ခွင့်ပြုချက် တောင်းခံရမည်။
 2. ခွင့်ပြုချက် မရရှိဘဲ (၂၄)နာရီ ဖွင့်လှစ်ခြင်းမပြုရ။
 3. တစ်ရက်လျှင် (၂၄)နာရီ ဖွင့်လှစ်လိုပါက ဤဦးစီးဌာနသို့ ကြိုတင်အသိပေး အကြောင်းကြား၍ လုပ်ကိုင်နိုင်သည့် လုပ်ငန်းများမှာ-
 4. (က) လေဆိပ်၊ သင်္ဘောဆိပ်၊ အဝေးပြေးကားဂိတ်နှင့် ဘူတာရုံများရှိဆိုင်၊ လမ်းတံတား အသုံးပြုခ ကောက်ခံရေးစခန်း၊ ဟိုတယ်၊မိုတယ်၊ ဧည့်ဂေဟာ၊ တည်းခိုခန်းနှင့် ကလပ်များ၊
  (ခ) ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း၊ ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများ ရောင်းချသည့်ဆိုင်များ၊
  (ဂ)ပြည်သူတို့အား လျှပ်စစ်ဓါတ်အား (သို့) ဓါတ်ငွေ့ရည် (သို့) ရေပေးဝေသော လုပ်ငန်း (သို့) ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဝန်ကြီးဌာနက အမိန့်‌ကြော်ငြာစာ ဖြင့် ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည့် အများပြည်သူအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း၊ ဆိုင်နှင့် အလုပ်ဌာနတို့ ဖြစ်ပါသည်။
အသက်မပြည့်သေးသူများ ခိုင်းစေခြင်း
 1. အသက် (၁၄)နှစ် မပြည့်သေးသော မည်သူ့ကိုမဆို အလုပ်လုပ်ခွင့်မပြုရ။
 2. အသက် (၁၆)နှစ် မပြည့်သေးသူအား သတ်မှတ်အချိန်ထက်ကျော်၍ အချိန်ပိုလုပ်ခွင့် မပြုရ။
 3. အသက် (၁၄)နှစ်ပြည့်ပြီး အသက် (၁၆)နှစ် မပြည့်သေးသူများကို အလုပ်လုပ်ရန် သင့်တော်ကြောင်း တာဝန်ခံဆရာဝန်၏ ခွင့်ပြုချက်ရယူ၍ လုပ်ကိုင်စေနိုင်သည်။
 4. သို့ရာတွင် တစ်ရက်လျှင် (၄)နာရီထက်ပို၍ လုပ်ကိုင်ခွင့် မပြုရ။ ညဉ့် (၆)နာရီမှ နံနက် (၆)နာရီအတွင်း အလုပ်လုပ်ခွင့်မပြုရ။
 5. အလုပ်လုပ်ပြီးသောရက်၌ အခြားဆိုင်တစ်ခုခု၌ ခိုင်းစေခြင်းမပြုရ။
 6. (၁၈)နှစ် မပြည့်သေးသူကို အန္တရာယ်ရှိသည့် လုပ်ငန်းခွင်တွင် လုပ်ခွင့်မပြုရ။
 7. အသက် (၁၈)နှစ် မပြည့်သေးသော်လည်း အသက် (၁၆)နှစ် ပြည့်ပြီးသူများအနက်မှ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအလိုက် သင်တန်းများအောင်မြင်ပြီးသူ၊ လုပ်ငန်းခွင် ဘေး အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များကို သိရှိလိုက်နာနိုင် သူ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ပြည့်စုံသူများကို ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် စိတ်ဓါတ်ကို မထိခိုက်နိုင်သည့်လုပ်ငန်းများတွင် ဆရာဝန်ထောက်ခံချက်ဖြင့် လုပ်နိုင်သည်။
ပြစ်မှုနှင့် ပြစ်ဒဏ်များ
 1. အလုပ်ချိန်ဆိုင်ရာစည်းကမ်း၊ ဖွင့်/ ပိတ်ချိန်ဖောက်ဖျက်ခြင်း (အနည်းဆုံး ကျပ်တစ်သိန်း မှ အများဆုံး ကျပ်ငါးသိန်းအထိ ငွေဒဏ်)
 2. (၂၄)နာရီ ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ တစ်နေ့အလုပ်ချိန်၊ တစ်ပတ်အလုပ်ချိန်၊ အနားပေးချိန် ဖောက်ဖျက်ခြင်း (သုံးလထက် မပိုသော ထောင်ဒဏ်၊ အနည်းဆုံး ကျပ် တစ်ဆယ်သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်သိန်းသုံးဆယ်အထိ ငွေဒဏ်၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်စလုံး)
 3. အသက်မပြည့်သေးသူ ခိုင်းစေခြင်း (ခြောက်လထက် မပိုသောထောင်ဒဏ်၊ အနည်းဆုံး ကျပ်သိန်းငါးဆယ်မှ အများဆုံး ကျပ်သိန်းတစ်ရာအထိငွေဒဏ်၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်စလုံး)
 4. နားရက်သတ်မှတ်ခြင်း၊ အခကြေးငွေပေးချေခြင်း၊ အချိန်ပိုလုပ်ခ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ဖောက်ဖျက်ခြင်း (သုံးလထက် မပိုသောထောင်ဒဏ်၊ အနည်းဆုံး ကျပ်သိန်းသုံးဆယ်မှ အများဆုံး ကျပ်ခုနစ်ဆယ့်ငါးသိန်းအထိ ငွေဒဏ်၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်စလုံး)အလုပ်သမား၏တာဝန်များ ဖောက်ဖျက်ခြင်း (သုံးလထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်၊ ငွေဒဏ်၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်စလုံး)
 5. စာရင်းဇယားမှတ်တမ်းများ ထားရှိခြင်း၊ အလုပ်လုပ်ရန်ကာလအပိုင်းအခြား ချိန်ဆွဲခြင်း၊ ရပိုင်ခွင့်၊ ခံစားပိုင်ခွင့်များ အသိပေးရန် ပျက်ကွက်ခြင်း (သုံးလထက် မပိုသော ထောင်ဒဏ်၊ အနည်းဆုံး ကျပ်သုံးသိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်ငါးသိန်းအထိငွေဒဏ်၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်စလုံး)
 6. တားမြစ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ထပ်မံကျူးလွန်ခြင်း (သတ်မှတ်ထားသည့် အများဆုံး ပြစ်ဒဏ်၏နှစ်ဆ)
ဥပဒေနှင့်မသက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများ
 1. လမ်းဘေး ပျံကျဆိုင်
 2. အခါအားလျော်စွာ ပြုလုပ်သော အများပြည်သူဆိုင်ရာ ပြပွဲများ၌ ရောင်းချသောဆိုင်
 3. ယာယီမျှသာကျင်းပသောပွဲများတွင် တည်ခင်းသည့် အများပျော်ရွှင်ရေး အလုပ်ဌာန၊ ဆိုင်