စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးခုံသမာဓိအဖွဲ့ အသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ အလုပ်သမားအလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး ၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၈ ရက်နေ့ တွင် ထုတ်ပြန်သော အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၃၄/၂၀၁၅)၊တွင် အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၆(က)အရ အလုပ်သမားရေးရာ အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရန်အတွက် ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၉/၂၀၁၅) ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့ ၏ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်မြင့်မြင့်သင်းအစား ဒေါ်ယဉ်မွန်အောင်အား အစားထိုးပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်း လိုက်သည် . . . . . . .

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး ခံုသမာဓိအဖြဲ႔စာရင္း အျပည္႔အစံု သိရွိရန္....... (422)