မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့ အသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း

၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁၉/၂၀၁၄) မှ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၆ နှင့် ၁၇ တို့အရ အလုပ်သမား၊အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာနသည် အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရန် အတွက် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့ အား ၁၃-၁၀-၂၀၁၄ ရက်နေ့တွင် အသစ် ပြန်လည် ဖွဲ့စည်း လိုက်သည် . . . . . . .

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔ စာရင္း အျပည့္အစုံ သိရွိရန္ . . . . . (383)