ခုံသမာဓိကောင်စီ၏Diamond Mercury Wood Products Ltd (သစ်အချောထည်စက်ရုံ) နှင့် ဦးအောင်သွင် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၈၈/၂၀၁၇)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်။ စက်မှုဇုန် (၁)၊ စက်မှု (၆)လမ်း၊ အမှတ် (၄၂/၉၈) ရှိ Diamond Mercury Wood Products Ltd (သစ်အချောထည်စက်ရုံ) ပိုင်ရှင် ဦးစိန်လွင်၊ ဒေါ်လှိုင်လှိုင်မြင့်(Director)(အလုပ်ရှင်၏အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ) နှင့် ဦးအောင်သွင် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့မှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုအပေါ် ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီ သို့ အယူခံတက်လာမှုအပေါ် ခုံသမာဓိကောင်စီမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဖေအောင်ဝန် အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သော ဦးထွန်းအောင် နှင့် ဦးသင်းမောင်ဆွေ တို့ပါဝင်သော ခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ခုံအဖွဲ့မှ တောင်းဆိုသူနှင့် တောင်းဆိုခြင်းခံရသူတို့ တင်ပြသည့် သက်သေထွက်ဆိုချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အမှုအမှတ် (၈၈/၂၀၁၇) ဖြင့် ၂-၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်လိုက်သည် အပြည့်အစုံ သိရှိနိုင်ရန်... (289)