ခုံသမာဓိကောင်စီ၏Air Mandalay Ltd နှင့် ဦးမြင့်ရွှေ တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၈၅/၂၀၁၇)

န်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ လေဆိပ်လမ်း၊ Terminal (3)၊ မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်ဝင်း ရှိ Air Mandalay Ltd အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Mr. Selva Kumar, ဒေါ်အေးယုလင်း (Director)၊ ဒေါ်လှလှဝင်း(Director) ဒေါ်ဝင်းဝင်းခိုင်(HR & Admin Manager)(အလုပ်ရှင်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ) နှင့် ဦးမြင့်ရွှေ တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့မှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုအပေါ် ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီ သို့ အယူခံတက်လာမှုအပေါ် ခုံသမာဓိကောင်စီမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဖေအောင်ဝန်၊ အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သော ဦးထွန်းအောင် နှင့် ဦးသိန်းကြွယ် တို့ပါဝင်သော ခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ခုံအဖွဲ့မှ တောင်းဆိုသူနှင့် တောင်းဆိုခြင်းခံရသူတို့ တင်ပြသည့် သက်သေထွက်ဆိုချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အမှုအမှတ် (၈၅/၂၀၁၇) ဖြင့် ၂၀-၁၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်လိုက်သည် အပြည့်အစုံ သိရှိနိုင်ရန်... (265)