ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Golden Myan-Tai Co.,Ltd (ဥက္ကံသကြားစက်ရုံ) နှင့် ဒေါ်ဝင်းနန္ဒာလှိုင် ပါ (၂၂၆) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၇/၂၀၁၈)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ်၊ ဥက္ကံမြို့၊ ဂုံညှင်းတန်းကျေးရွာ ရှိ Golden Myan-Tai Co.,Ltd (ဥက္ကံသကြားစက်ရုံ) ပိုင်ရှင် ဦးရုံးမူ၊ ဗိုလ်မှူးဇော်ဝင်း (ငြိမ်း) (အထွေထွေမန်နေဂျာ)(အလုပ်ရှင်၏အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ) နှင့် ဒေါ်ဝင်းနန္ဒာလှိုင် ပါ (၂၂၆) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့မှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုအပေါ် ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီ သို့ အယူခံတက်လာမှုအပေါ် ခုံသမာဓိကောင်စီမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသောင်းစိန် အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သော ဒေါက်တာစောယုဝင်း နှင့် ဦးတင်ထွန်း တို့ပါဝင်သော ခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ခုံအဖွဲ့မှ တောင်းဆိုသူနှင့် တောင်းဆိုခြင်းခံရသူတို့ တင်ပြသည့် သက်သေထွက်ဆိုချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အမှုအမှတ် (၇/၂၀၁၈) ဖြင့် ၂၉-၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်-အပြည့်အစုံသိရှိနိုင်ပါရန်... (413)