ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ အင်ပါယာစက္ကူစက်ရုံ နှင့် ဦးဇင်နိုင်ဝင်း ပါ (၁၇) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၆၃/၂၀၁၈)

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ရှိ အင်ပါယာစက္ကူစက်ရုံ ပိုင်ရှင် ဦးစံရှိန် နှင့် အလုပ်သမား ဦးဇင်နိုင်ဝင်း ပါ (၁၇) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအား မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့မှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုအပေါ် ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိ ကောင်စီသို့ အယူခံတက်လာမှုအပေါ် ခုံသမာဓိကောင်စီမှ ဥက္ကဌ ဦးဖေအောင်ဝန် အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်သော ဦးသန်းမောင် နှင့် ဦးတင်ထွန်း တို့ပါဝင်သော ခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ခုံအဖွဲ့မှ တောင်းဆိုသူနှင့် တောင်းဆိုခြင်းခံရသူတို့ တင်ပြသည့် သက်သေထွက်ဆိုချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အမှုအမှတ် (၆၃/၂၀၁၈) ဖြင့် ၁၆-၁၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်-အပြည့်အစုံ.. (187)