ဦးကျော်ဝင်း ရွှေသံလွင်ဟိုင်ဝေးကုမ္ပဏီလီမိတက် နှင့် ဦးဇော်ဝင်းပါ (၂၉၉)ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃၇/၂၀၁၈)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-ပုသိမ်လမ်း၊ အမှတ်(၁၉၄၉/၁၉၅၀)ရှိ ရွှေသံလွင်ဟိုင်ဝေးကုမ္ပဏီလီမိတက် လုပ်ငန်းပိုင်ရှင် ဦးကျော်ဝင်း နှင့် စစ်တောင်းစက္ကူစက်ရုံ (ဝန်ထမ်း/အလုပ်သမားဟောင်း) ရွှေသံလွင်ဟိုင်ဝေးကုမ္ပဏီမှ ဦးဇော်ဝင်းပါ (၂၉၉)ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိ အဖွဲ့မှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုအပေါ် ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီသို့ အယူခံတက်လာမှုအပေါ် ခုံသမာဓိကောင်စီမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဖေအောင်ဝန် အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သော ဦးထွန်းအောင်နှင့် ဦးတင်ထွန်း တို့ပါဝင်သော ခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ခုံအဖွဲ့မှ တောင်းဆိုသူနှင့် တောင်းဆိုခြင်းခံရသူတို့ တင်ပြသည့် သက်သေထွက်ဆို ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အမှုအမှတ် (၃၇/၂၀၁၈) ဖြင့် ၁၁-၆-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်အပြည့်အစုံသိရှိနိုင်ပါရန်...... (357)