ဦးကျင်ဦး SOGO (Electrical Industry) နှင့် ဒေါ်နွယ်စိုးပါ (၂၆)ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃၅/၂၀၁၈)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း) မြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ယောအတွင်းဝန်ဦးဖိုးလှိုင်လမ်းနှင့် လှေသင်းအတွင်းဝန် ဦးခြိမ့်လမ်းထောင့်၊ အမှတ် (၃၆ A)ရှိ ဦးကျင်ဦး(အလုပ်ရှင်) ပိုင်ဆိုင်သော SOGO (Electrical Industry) နှင့် အလုပ်သမား ဒေါ်နွယ်စိုးပါ (၂၆)ဦးတို့အကြား တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ ကြီး ခုံသမာဓိ အဖွဲ့မှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုအပေါ် ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိ ကောင်စီသို့ အယူခံတက်လာမှုအပေါ် ခုံသမာဓိကောင်စီမှ ဥက္ကဌ ဦးဖေအောင်ဝန် အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်သော ဦးသန်းမောင် နှင့် ဦးရဲကျော်သူ တို့ပါဝင်သော ခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ခုံအဖွဲ့မှ တောင်းဆိုသူနှင့် တောင်းဆိုခြင်းခံရသူတို့ တင်ပြသည့် သက်သေထွက်ဆိုချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အမှုအမှတ် (၃၅/၂၀၁၈) ဖြင့် ၇-၆-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်အပြည်အစုံသိရှိနိုင်ပါရန်...... (239)