ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Coca-Cola Pinya Beverages Myanmar Ltd နှင့် ဦးဖြိုးဝေအောင် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၉/၂၀၁၈)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မှော်ဘီမြို့နယ်၊ မြို့ရှောင်လမ်း၊ အမှတ် (၅၀) ရှိ Coca-Cola Pinya Beverages Myanmar Ltd ပိုင်ရှင် Mr. Gaurav Chaturvedi (CEO), ဒေါ်လဲ့လဲ့ဝင်း (HR BP General Manager)(အလုပ်ရှင်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ) နှင့် ဦးဖြိုးဝေအောင် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့မှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုအပေါ် ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီ သို့ အယူခံတက်လာမှုအပေါ် ခုံသမာဓိကောင်စီမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာသန်းဝင်း အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သော ဦးညွန့်စိန် နှင့် ဦးရဲကျော်သူ တို့ပါဝင်သော ခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ခုံအဖွဲ့မှ တောင်းဆိုသူနှင့် တောင်းဆိုခြင်းခံရသူတို့ တင်ပြသည့် သက်သေထွက်ဆိုချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အမှုအမှတ် (၂၉/၂၀၁၈) ဖြင့် ၂၆-၄-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်-အပြည့်အစုံသိရှိရန်... (335)