ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Seduno (Myanmar) Fashion Co.,Ltd အထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့် ဒေါ်ခင်ပပခိုင် ပါ (၂၈၁) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၄/၂၀၁၈)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ အနော်ရထာစက်မှုဇုန်၊ အနော်ရထာလမ်းနှင့် နှင်းဆီလမ်းထောင့်၊ အမှတ် (၂၀) ရှိ Seduno (Myanmar) Fashion Co.,Ltd အထည်ချုပ်စက်ရုံ ပိုင်ရှင် Mr. Xu Huajie, ဦးဇော်ဝင်းထွဋ် (Assistant General Manager)(အလုပ်ရှင်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ) နှင့် ဒေါ်ခင်ပပခိုင် ပါ (၂၈၁) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့မှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုအပေါ် ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီ သို့ အယူခံတက်လာမှုအပေါ် ခုံသမာဓိကောင်စီမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဖေအောင်ဝန် အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သော ဦးညွန့်စိန် နှင့် ဦးရဲကျော်သူ တို့ပါဝင်သော ခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ခုံအဖွဲ့မှ တောင်းဆိုသူနှင့် တောင်းဆိုခြင်းခံရသူတို့ တင်ပြသည့် သက်သေထွက်ဆိုချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အမှုအမှတ် (၂၄/၂၀၁၈) ဖြင့် ၁၁-၄-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်−အပြည့်အစုံသိရှိနိုင်ပါရန်.. (246)