ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ SHYANG JHUO YUE Co.,Ltd နှင့် ဒေါ်တင်စုခိုင် ပါ အလုပ်သမား (၆၀) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂/၂၀၁၉)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ် ၊ အနော်ရထာစက်မှုဇုန် ၊ အနော်ရထာလမ်း ၊ အမှတ်(K-9)ရှိ SHYANG JHUO YUE Co.,Ltd (Director) Mr. SHE CHANG-CHIEH (Director) ဒေါ်ဝင်းလဲ့ထွန်း (Legal Advisor) (အလုပ်ရှင်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ) နှင့် ဒေါ်တင်စုခိုင် ပါ အလုပ်သမား (၆၀) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့မှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုအပေါ် ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိ ကောင်စီသို့ အယူခံတက်လာမှုအပေါ် ခုံသမာဓိကောင်စီမှ ဥက္ကဌ ဦးဖေအောင်ဝန် အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်သော ဦးထွန်းအောင် နှင့် ဦးသိန်းကြွယ် တို့ပါဝင်သော ခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ခုံအဖွဲ့မှ တောင်းဆိုသူနှင့် တောင်းဆိုခြင်းခံရသူတို့ တင်ပြသည့် သက်သေထွက်ဆိုချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အမှုအမှတ် (၂/၂၀၁၉) ဖြင့် ၂၅-၃-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ အပြည့်အစုံ.. (187)