ခုံသမာဓိကောင်စီ၏L & M Mayson Co.,Ltd (မုန့်ဖုတ်လုပ်ငန်း) နှင့် ဦးအောင်အောင် ပါ ယဉ်မောင်း (၆) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂/၂၀၁၈)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရွှေသံလွင်စက်မှုဇုန်၊ သံလွင်လမ်း၊ အမှတ် (၉၈၊ စီ၊ ဒီ၊ အီး) ရှိ L & M Mayson Co.,Ltd (မုန့်ဖုတ်လုပ်ငန်း) ပိုင်ရှင် ဦးကြည်စိုး(ခ) တော်ကြူးကျိန်၊ ဦးဝင်းနောင်(မန်နေဂျာ/အလုပ်ရှင်၏အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ) နှင့် ဦးအောင်အောင် ပါ ယဉ်မောင်း (၆) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့မှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုအပေါ် ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီ သို့ အယူခံတက်လာမှုအပေါ် ခုံသမာဓိကောင်စီမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဖေအောင်ဝန် အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သော ဦးသန်းမောင်နှင့် ဦးသိန်းကြွယ် တို့ပါဝင်သော ခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ခုံအဖွဲ့မှ တောင်းဆိုသူနှင့် တောင်းဆိုခြင်းခံရသူတို့ တင်ပြသည့် သက်သေထွက်ဆိုချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အမှုအမှတ် (၂/၂၀၁၈) ဖြင့် ၂၂-၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်-အပြည့်အစုံသိရှိနိုင်ပါရန်... (292)