ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Myanmar Tah Hsin Industrial Co.,Ltd နှင့် ဦးဖြိုးဇာနည်စိုး ပါ (၁၂၃) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၃/၂၀၁၈)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ မင်္ဂလာဒုံစက်မှုဇုန်၊ အမှတ် (D-1/D-2) ရှိ Myanmar Tah Hsin Industrial Co.,Ltd ပိုင်ရှင် Mr. Hu Pao Tse , ဒေါ်သင်းသင်းကြည် (စီမံဌာနမှူး)၊ ဒေါ်ကေသီခိုင် (စကားပြန်)(အလုပ်ရှင်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူများ) နှင့် ဦးဖြိုးဇာနည်စိုး ပါ (၁၂၃) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့မှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုအပေါ် ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီ သို့ အယူခံတက်လာမှုအပေါ် ခုံသမာဓိကောင်စီမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာသန်းဝင်း အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သော ဦးထွန်းအောင် နှင့် ဦးမောင်မောင်အေး တို့ပါဝင်သော ခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ခုံအဖွဲ့မှ တောင်းဆိုသူနှင့် တောင်းဆိုခြင်းခံရသူတို့ တင်ပြသည့် သက်သေထွက်ဆိုချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အမှုအမှတ် (၁၃/၂၀၁၈) ဖြင့် ၆-၃-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်-အပြည့်အစုံ သိရှိနိုင်ပါရန်... (270)