ခုံသမာဓိကောင်စီ၏Coca-Cola Pinya Beverages Myanmar Ltd (အချိုရည်စက်ရုံ) နှင့် ဦ:သန့်ဇော်အောင် ပါ (၁၂) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁/၂၀၁၈)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန် (၃)၊ ဗန်းမော်အတွင်းဝန်လမ်း၊ အမှတ် (၃၇/၃၈) ရှိ Coca-Cola Pinya Beverages Myanmar Ltd (အချိုရည်စက်ရုံ) ပိုင်ရှင် Mr. Gaurav Chaturvedi , ကန်ထရိုက်တာ Bright Time Services Co.,Ltd ဦးဖေသန့်မော် (ဒါရိုက်တာ) နှင့် အလုပ်သမား ဦးသန့်ဇော်အောင် ပါ (၁၂) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့မှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုအပေါ် ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီ သို့ အယူခံတက်လာမှုအပေါ် ခုံသမာဓိကောင်စီမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်သန်း အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သော ဦးသန်းမောင် နှင့် ဦးတင်ထွန်း တို့ပါဝင်သော ခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ခုံအဖွဲ့မှ တောင်းဆိုသူနှင့် တောင်းဆိုခြင်းခံရသူတို့ တင်ပြသည့် သက်သေထွက်ဆိုချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အမှုအမှတ် (၁/၂၀၁၈) ဖြင့် ၁၅-၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်-အပြည့်အစုံ သိရှိနိုင်ရန်... (765)