အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ပုဒ်မ (၂၄) နှင့်အညီ အလုပ်သမားများ၏ အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်အတွက် လည်းကောင်း၊အလုပ်သမားအချင်းချင်းကြား၊ အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမားကြား ဆက်ဆံရေးကို ကောင်းမွန်စေရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းများ စံနစ်တကျနှင့် လွပ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းနိုင်ရန် အတွက်လည်းကောင်း အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန မှ “အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေအား” ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ်(၇) အဖြစ် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။အျပည္႔အစံုသိရွိရန္....... (1872)