ပဉ္စမအကြိမ် EPS-TOPIK စာမေးပွဲအောင်မြင်သူများအား ကျွမ်းကျင်မှုစမ်းသပ်စစ်ဆေးမည့် အစီအစဉ် များ

ပဥၥမအႀကိမ္ EPS-TOPIK စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူမ်ားအားကြ်မ္းက်င္မႈစမ္းသပ္စစ္ေဆးမည့္အစီအစဥ္ မ်ား

အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန အစိုးရျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီနွင့္ ကိုရီးယားသမၼတ နိုင္ငံ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန လူ့စြမ္းအားဖြံ႔ၿဖဳိးမႈအဖြဲ့အစည္းတို႔မွ ပူးေပါင္း၍ (၁၈-၅-၂၀၁၃)ရက္ေန႔ နွင့္ (၁၉-၅-၂၀၁၃) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ပဥၥမအႀကိမ္ ကိုရီးယားဘာသာ အရည္အခ်င္း စစ္စာေမးပြဲ (ကုန္ထုတ္၊ စိုက္ပ်ိုးေရး၊ေမြးျမဴေရး/ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း) ေအာင္ျမင္သူမ်ားအား တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ကြ်မ္းက်င္မႈ စမ္းသပ္ စစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားသည္ ………………..

EPS-TOPIK စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူမ်ားအား ကြ်မ္းက်င္မႈစမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပည့္အစုံ သိရွိရန္... (2380)