စတုတ္ထအကြိမ် ကိုရီးယားဘာသာ EPS-TOPIK စာမေးပွဲအောင်မြင်သူများ အတွက် အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

စတုတၳအႀကိမ္ကိုရီးယားဘာသာ EPS-TOPIK စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၁)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စတုတၳအႀကိမ္ ကိုရီးယားဘာသာ EPS-TOPIK (စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရး/ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း) စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္လွ်ာက္လႊာ (Job Application Form) မ်ားအား ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၂၈)ရက္ေန႔မွစ၍ ယွဥ္တြဲပါရက္မ်ားႏွင့္ ခံုနံပါတ္မ်ား အတိုင္း ေန႔စဥ္(ဝ၉း၃၀)နာရီမွ (၁၇းဝ၀)နာရီ အထိေလွ်ာက္လႊာမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း/ လက္ခံျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္ . . . . .

EPS စနစ္အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ ေရာင္းခ်ျခင္းအျပည့္အစုံ သိရွိရန္ . . . (650)