၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အနည်းဆုံးအခကြေးငွေနည်းဥပဒေများ

၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အနည်းဆုံးအခကြေးငွေနည်းဥပဒေများ

အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အနည်းဆုံးအခကြေးငွေဥပဒေပုဒ်မ ၃၆၊ ပုဒ်မခွဲ(က)အရ အပ်နှင်းသောလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံးလျက် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အောက်ပါနည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည် …

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြနည္းဥပေဒမ်ား အျပည့္အစံုဖတ္ရႈရန္ (6823)