ခုံသမာဓိကောင်၏CNICO ကုမ္ပဏီ နှင့် မခင်နှင်းလှိုင် ပါ အလုပ်သမား (၆) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၈၃/၂၀၁၇)

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ထီးချိုင့်မြို့နယ်၊ မောင်းကုန်းကျေးရွာ ရှိ CNICO ကုမ္ပဏီ ပိုင်ရှင် Mr. Luo Hong Wei နှင့် မခင်နှင်းလှိုင် ပါ အလုပ်သမား (၆) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအား စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့မှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုအပေါ် ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီ သို့ အယူခံတက်လာမှုအပေါ် ခုံသမာဓိကောင်စီမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်သန်း၊ အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သော ဦးညွန့်စိန် နှင့် ဦးတင်ထွန်း တို့ပါဝင်သော ခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ခုံအဖွဲ့မှ တောင်းဆိုသူနှင့် တောင်းဆိုခြင်းခံရသူတို့ တင်ပြသည့် သက်သေထွက်ဆိုချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အမှုအမှတ် (၈၃/၂၀၁၇) ဖြင့် ၁၅-၁၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်လိုက်သည် အပြည့်အစုံ သိရှိနိုင်ရန်... (299)