COVID-19 ကြောင့် ပိတ်သိမ်းသွားသည့် အလုပ်ဌာနများရှိ အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမားများ သိရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စ

အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနအပြည့်အစုံဖတ်ရှုရန်... (1249)