တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ထားဝယ်မြို့တွင် ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ မိတ်ဖက်ဌာနများ၏ ဦးစီးဌာန အလိုက် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေရေးရာများ အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ဦးစီး ဌာနများအလိုက် မိမိတို့သက်ဆိုင်ရာ စည်းကြပ်ဆောင်ရွက်ရသောဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် ပတ်သက်သည့် အသိပညာဆွေးနွေးပွဲကို (၃-၆-၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ထားဝယ်မြို့ရှိ ဟိုင်ယွမ် အအေးခန်းစက်ရုံ၊ ရုံးခန်း၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန၊ အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၊ အလုပ်သမားဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန တို့မှ တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးများနှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာန မှ ခရိုင်ဦးစီးမှူးတို့က အလုပ်သမားများ သိသင့်သိထိုက်သောဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်လုပ်ငန်းခွင် နှင့်ပတ်သက်၍ အလုပ်သမားများ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်တို့ကို (၁၃:၃၀) နာရီမှ (၁၅:၄၅) နာရီအထိ အကျယ်တဝင့် အသိပညာပေးဆွေးနွေးခဲ့ပြီး (၁၅:၄၅) နာရီမှ (၁၆:၄၀) နာရီ အထိ လူမှုဖူလုံရေး ဆေးခန်းမှ ဆေးကုသမှုများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲသို့ အောက်ပါ အလုပ်ရှင်ကိုယ်စားလှယ်နှင့် အလုပ်သမားများ တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်-

စဉ် စက်ရုံအမည် အလုပ်ရှင်ကိုယ်စားလှယ် အလုပ်သမား စုစုပေါင်း
(၁) ဟိုင်ယွမ်အအေးခန်း ၃၈ ၃၉
(၂) Tranlink Co.,Ltd ၃၇ ၃၉
(၃) မိဘမေတ္တာရေခဲစက် ၂၂ ၂၃
စုစုပေါင်း ၉၇ ၁၀၁

အသိပညာပေးဆွေးနွေးမှု Htarwel1

ဆေးကုသပေးမှု Htarwel2