EPS – TOPIK (Computer Based Test) စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရန္ အခ်ိန္စာရင္းေၾကညာျခင္း

ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံတြင္ EPS စနစ္အရ အလုပ္ေလ်ွာက္ထားရန္ 4-5-2016 မွ 9-5-2016 ရက္ေန႕အထိ ေလ်ွာက္လႊာတင္ထားသူမ်ား၏ ပထမအဆင္႕ EPS-TOPIK (Computer Based Test) စာေမးပြဲ အခ်ိန္စာရင္း ကို အစိုးရျပည္ပအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီ  မွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားပါသည္ . . . . . ။

သတိျပဳရန္ –     စာေမးပြဲခံုနံပါတ္ကို မိမိတို႕၏ ေလ်ွာက္လႊာနံပါတ္မ်ားမွ ေရွ႕ဆံုးဂဏန္း နွစ္လံုးျဖစ္သည္႕ 90 အစား 50 ဟု ႀကည္႕ရွဳပါရန္၊ ဥပမာ  မူလ ေလ်ွာက္လႊာနံပါတ္    90500001 သည္ 50500001 အျဖစ္ႀကည္႕ရွဳပါရန္ ျဖစ္ပါသည္။

စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရမည့္ အခ်ိန္စာရင္း အျပည့္အစုံ ၾကည့္ရႈရန္ . . . (3433)