အမှတ်ပေးစနစ်ဖြင့် အလုပ်ခန့်ထားမည့်စနစ်(Recruitment Point System) ဖြင့် ဒုတိယအကြိမ် ကိုရီးယားဘာသာအရည်အချင်းစစ် (EPS-TOPIK , Computer Based Test) စာမေးပွဲ၊ အခြေခံကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးခြင်း (Skills Test) နှင့် လုပ်ကိုင်နိုင်မှု အရည်အသွေး စစ်ဆေးခြင်း (Competency Test) များ ကျင်းပပြုလုပ်ရန် ကြေညာချက်

နေပြည်တော် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၈ ရက်

အမှတ်ပေးစနစ်ဖြင့် အလုပ်ခန့်ထားမည့်စနစ်(Recruitment Point System) ဖြင့် ဒုတိယအကြိမ် ကိုရီးယားဘာသာအရည်အချင်းစစ် (EPS-TOPIK , Computer Based Test) စာမေးပွဲ၊ ကျွမ်းကျင်မှုစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း (Skills Test)နှင့် လုပ်ကိုင်နိုင်မှုအရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း(Competency Test ) များ ကျင်းပမည့်အစီအစဉ်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
ေၾကညာခ်က္အျပည့္အစံု ဖတ္ရႈရန္ .......... (917)