ကိုရီးယားဘာသာ အရည်အချင်းစစ် (EPS-TOPIK) (စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း) စာမေးပွဲအောင်မြင်သူ ၁၅၅၃ ဦးတို့အား ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးခြင်း SKills Test နှင့် လုပ်ကိုင်နိုင်မှု အရည်အချင်း စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း Competency Test စစ်ဆေးမည့် အချိန်၊ နေ့ရက် နှင့် ပုံစံ ကြော်ငြာခြင်း

အလုပ်ခန့်ထားမှုစနစ် (Recruitment Point System) ကိုရီးယားဘာသာ အရည်အချင်းစစ် (EPS-TOPIK) (စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း) စာမေးပွဲအောင်မြင်သူ ၁၅၅၃ ဦးတို့အား ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးခြင်း SKills Test နှင့် လုပ်ကိုင်နိုင်မှု အရည်အချင်း စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း Competency Test ကို ၅-၇-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှ ၉-၇-၂၀၁၇ ရက်နေ့အထိ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်းတွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ရာ စာမေးပွဲ ကျင်းပမည့် ပုံစံမှာ အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ရန္ ..... (232) ဖြစ်ပြီး စာမေးပွဲဖြေဆိုရမည့်သူများစာရင်းနှင့် နေ့ရက်၊ အချိန်တို့မှာ (စိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူရေး ဖြေဆိုရမည့် သူများစာရင်း) အျပည့္အစံုသိရွိရန္ ....... (233) (ဆောက်လုပ်ရေး ဖြေဆိုရမည့် သူများစာရင်း ) အျပည့္အစုံ သိရွိနိုင္ပါရန္ ..... (246) ဖြစ်ပါသည်။

အဆိုပါအချက်အလက်များအား အစိုးရပြည်ပအလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီ၏ ကြော်ငြာသင်ပုန်းနှင့် POEA-EPS Facebook တို့တွင်လည်း ၂၈-၆-၂၀၁၇ ရက်နေ့ကတည်းက ထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။