ရန်ကုန်မြို့ရှိ Arbourfield Assessment Center တွင် ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေး ဆောင်ရွက်နေမှု ဒုတိယဝန်ကြီး ကြည့်ရှုစစ်ဆေးအားပေး

ရန်ကုန်   ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနက Focal Ministry အဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားများကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့ (NSSA) ကို ၂၀၀၇ ခုနှှစ် တွင် စတင်ဖွဲ့စည်း၍ မြန်မာလုပ်သားထု ကျွမ်းကျင်မှုဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ် များကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး လုပ်သားများကို အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ပေးအပ်နိုင်ရေးအတွက် ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ယနေ့အထိ အလုပ် အကိုင် (၃၀) မျိုးအတွက် လုပ်သား (၁၈,၅၃၆) ဦးကို စစ်ဆေးအကဲဖြတ်နိုင်ခဲ့ရာ အရည်အသွေးပြည့်ဝသူ လုပ်သား (၁၆,၇၃၃) ဦး ကို မွေးထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီး Welder Level-1 (MMAW, GMAW, FCAW) အလုပ်အကိုင်အတွက် ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့် (၁) လုပ်သား (၁,၅၆၄) ဦးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့် (၂) လုပ်သား (၁၅) ဦး စုစုပေါင်း လုပ်သား (၁,၅၇၉) ဦးကို အသိအမှတ်ပြုနိုင်ပြီဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဝင်းရှိန်သည်  ၂၀၂၁-၂၀၂၂ Mini Budget တွင် လုပ်သား (၄၂၄) ဦးကို စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရန် လျာထားချက်ပြည့်မီစေရေးအတွက် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ (၆၃) ရပ်ကွက်၊ စက်မှုလမ်း၊ အမှတ် (၂၉၆၄)၊ (ည+ဋ) ရှိ Arbourfield Assessment Center သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုရာ Arbourfield Assessment Center မှ တာဝန်ရှိ သူက သင်တန်း ကျောင်း တည်ထောင်ထားရှိမှုနှင့် သင်တန်းဖွင့်လှစ်ပို့ချနေမှု အခြေအနေများကို ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းနှင့် Chief Assessor မှ Welder Level-1 အလုပ်အကိုင်အတွက် လုပ်သား(၂၀)ဦးအား ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေး ဆောင်ရွက်နေမှုများ ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး ဒုတိယဝန်ကြီးက အရည်အချင်းပြည့်ဝရန်နှင့် ကျွမ်းကျင်လုပ်သား အများဆုံးလိုအပ်သော အလုပ်အကိုင်များကိုသာ စစ်ဆေးရန် မှာ ကြားခဲ့ပြီး လုပ်သားများမှ ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည် ဖြေဆိုနေသူများကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေး အားပေးခဲ့ပါသည်။