အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ ၄-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့ထုတ် နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများတွင် ကြော်ငြာခေါ်ယူခဲ့သည့် ဒုတိယဦးစီးမှူးနှင့် အငယ်တန်းစာရေး ရေးဖြေအောင်မြင်သူများစာရင်း

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ ၄-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့ထုတ် နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများတွင် ကြော်ငြာခေါ်ယူခဲ့သည့် ဒုတိယဦးစီးမှူးနှင့် အငယ်တန်းစာရေး  ရေးဖြေ အောင်မြင်သူများစာရင်းကို အောက်ဖော်ပြပါ Link များတွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်-

ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ နေပြည်တော်ကောင်စီ (156)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (109)

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (91)

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး (66)

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး (66)

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (52)

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး (33)

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး (62)

 ကချင်ပြည်နယ် (44)

ကယားပြည်နယ် (30)

ကရင်ပြည်နယ် (26)

မွန်ပြည်နယ် (33)

ရခိုင်ပြည်နယ် (60)

ရှမ်းပြည်နယ် (90)