ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း Stay at Home အစီအစဉ်တွင် အကျုံးဝင်သည့် အာမခံအလုပ်သမားများအား လုပ်ခလစာ၏ ၄၀ % ငွေကြေးခံစားခွင့်လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနက အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၉၆/၂၀၂၀) ဖြင့်ထုတ်ပြန်ကြေညာ