ဝန်ကြီးဌာန ၏ လူမှုဖူလုံရေးအာမခံ အလုပ်သမားများအတွက် ထောက်ပံ့ကူညီနိုင်ရေး အမိန့်ကြော်ငြာစာအား သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း

[download id=”2092″]