လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ Provider Purchaser Split စာချုပ်ဆေးခန်းများ၌ ဆေးကုသမှုခံယူနိုင်မည့် အာမခံအလုပ်သမားများ (Enrolled) စာရင်း

၂၀၂၂ ခုနှစ်

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ ၁/၂၀၂၂ လတွင် Provider Purchaser Split စာချုပ်ဆေးခန်းများ၌ ဆေးကုသမှုခံယူနိုင်မည့် အာမခံအလုပ် သမားများ (Enrolled) စာရင်း                                                                                                                                                                    ဆေးကုသမှုခံယူနိုင်မည့် စာချုပ်ဆေးခန်းများနှင့် အာမခံအလုပ်သမားဦးရေ Enrolled စာရင်း (၁/၂၀၂၂) မေတ္တာရှင်ဆေးခန်း (MDY-3) Enrolled စာရင်း (18) ဒက္ခိဏဒီပါဆေးခန်း (Myeik) Enrolled စာရင်း (7) မြတ်တော်ဝင်ဆေးခန်း (TaungGyi) Enrolled စာရင်း (8) OSC ဆေးခန်း (YGN-3) Enrolled စာရင်း (16) OSC ဆေးခန်း (NorthDagon) Enrolled စာရင်း (11) တော်ဝင်နဂါးဆေးခန်း(YGN-8) (9) မြတ်မွန်ဆေးခန်း (MyintKyiNar) Enrolled စာရင်း (6) ရွှေဟင်္သာဆေးခန်း(ပဲခူး) (7) ညောင်အင်းဆေးခန်း(ပဲခူး) (7) လင်းဆေးခန်း(နေပြည်တော်) (9) လင်းဆေးခန်း(ပျဉ်းမနား) (8)

၂၀၂၁ ခုနှစ်

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ ၁၂/၂၀၂၁ လတွင် Provider Purchaser Split စာချုပ်ဆေးခန်းများ၌ ဆေးကုသမှုခံယူနိုင်မည့် အာမခံအလုပ်သမားများ (Enrolled) စာရင်း                                                                                                                        ဆေးကုသမှုခံယူနိုင်မည့် စာချုပ်ဆေးခန်းများနှင့် အာမခံအလုပ်သမားဦးရေ Enrolled စာရင်း (၁၂/၂၀၂၁) (6) မေတ္တာရှင်ဆေးခန်း (MDY-3) Enrolled စာရင်း (5) ဒက္ခိဏဒီပါဆေးခန်း (Myeik) Enrolled စာရင်း (6) မြတ်တော်ဝင်ဆေးခန်း (TaungGyi) Enrolled စာရင်း (13) မြတ်မွန်ဆေးခန်း (MyintKyiNar) Enrolled စာရင်း (5) OSC ဆေးခန်း (YGN-3) Enrolled စာရင်း (5) OSC ဆေးခန်း (NorthDagon) Enrolled စာရင်း (5) Royal Nagar ဆေးခန်း (YGN-8) Enrolled စာရင်း (5) Shwe HinnThar Clinic (Bago) Enrolled စာရင်း (5) Nyaung Inn Clinic (Bago) Enrolled စာရင်း (5) Linn Clinic (NPT) Enrolled စာရင်း (5) Linn Clinic (PMN) Enrolled စာရင်း (5)