ပြည်ပအလုပ်အကိုင် အကျိုးဆောင်လိုင်စင်အသစ် လျောက်ထားလိုသူများသည် အောက်ပါအချက်များ ပြည့်စုံစွာဖြင့် အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်) ၊နေပြည်တော်သို့ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာကိုယ်တိုင် ပြည်ပအလုပ်အကိုင် အကျိုးဆောင်လိုင်စင်အသစ် လာရောက်လျောက်ထားနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာချက်