တာ့ခရိုင်ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ရေးကော်မတီကြေညာချက် အမှတ်စဉ် ၄၀/ ၂၅၆၃